Alle 27 vestigingen van de OBA zijn tijdelijk gesloten. De sluiting is een maatregel van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volg de berichten op deze website, onze social media en in onze nieuwsbrieven voor nieuwe informatie. Op oba.nl/online vind je ons online aanbod.

50 Jaar Marokkaanse migratie in Nederland

De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de Nederlandse economie.

Zo gingen zij hier in de jaren zestig bij bijvoorbeeld de Philipsfabriek, Melkunie, Compaxo Vleeswaren en Citroenfabriek in Utrecht werken. Zonder hen was de Nederlandse economie nooit sterk als nu. Inmiddels wonen er ongeveer 380 duizend Marokkanen in Nederland en zijn de meeste van deze migranten gepensioneerd. In verhouding is er in deze gemeenschap sprake van meer gezondheidsproblemen, ontvangen zij relatief vaker een uitkering en/of leven zij vaker in relatieve armoede.

In Nederland wonen tegenwoordig meer dan 180 verschillende nationaliteiten. Ze hebben allemaal hun eigen gebruiken, gewoonten en achtergronden. Iedereen die hier woont, heeft zo zijn eigen reden waarom hij of zij naar Nederland is gekomen. De grote culturele verscheidenheid van het hedendaagse Nederland is historisch geworteld. De identiteit en stadscultuur van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn nauw verweven met het arbeidsverleden. Dat zien we terug in hoe ze wonen, het familieleven, het taalgebruik en in de sociaal-culturele diversiteit. 

Reizende foto-expositie

Na Den Haag, Utrecht en Arnhem is nu Amsterdam gastheer voor de reizende tentoonstelling ‘Vijftig jaar Marokkaanse migratie in Nederland’, samengesteld door Atlas Cultureel Centrum. Deze expositie laat zien hoe de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders erin slaagde een toekomst voor zichzelf en later ook hun gezin op te bouwen. De Marokkaanse cultuur in Nederland wordt in beeld gebracht met thematische foto’s. Zoals samensteller Sahin Yildirim stelt: “We hebben een collectieve geschiedenis in Nederland en dat mag niet verloren gaan. We leggen het immateriële erfgoed van de pioniers vast en stellen dit beschikbaar voor een groot en nieuw publiek. Ik hoop van harte dat dit project bijdraagt aan kennis van onze gemeenschappelijke geschiedenis en erfgoed. En ik hoop dat dit project bijdraagt aan dialoog met elkaar en aan onderlinge verbondenheid.”

Voor de expositie zijn er in totaal 50 mensen professioneel gefotografeerd. De foto’s zijn met zwart-wit foto’s en een korte quote omgeven. Daarnaast is er landelijk een campagne gestart om de spullen/documenten van de autochtone Nederlanders en gastarbeiders (zoals bijvoorbeeld een dag schrift, werkcontract, koffers, paspoorten, werkkleding etc.) te verzamelen. De goederen zullen in bruikleen worden tentoongesteld als onderdeel van de expositie in de verschillende steden in Nederland. 


Tot 28 januari te zien in OBA Mercatorplein