Black Lives Matter - Zwart verzet en emancipatie

De afgelopen weken zijn er meer dan 50.000 mensen de straat opgegaan voor de #BlackLivesMatterNL-protesten. Door te protesteren werd er solidariteit getoond met mensen die zich verzetten tegen anti-zwart politiegeweld in de VS, en tegelijkertijd een vuist gemaakt tegen institutioneel racisme in Nederland. In deze expositie wordt aandacht besteed aan dit verzet en de geschiedenis die eraan ten grondslag ligt.

Uit talloze rapporten en onderzoeken blijkt dat mensen onjuist behandeld worden door discriminatie en racisme op diverse vlakken, waaronder in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, middels etnisch profileren door de politie en in de sportwereld. Het gaat dus niet om incidenten, maar om een structureel probleem. 

Vanuit zwarte gemeenschappen in het hele land is er de afgelopen jaren op verschillende manieren tegen deze ongelijkheid geprotesteerd. Het verzet van de afgelopen jaren past binnen een langere geschiedenis van strijd. De gebalde zwarte vuist staat symbool voor een lange traditie van zwart verzet.

Met die reden is dit project ontstaan, een samenwerking tussen The Black Archives en fotografe Mona van den Berg. Personen die onderdeel zijn geweest van emancipatiebewegingen worden in beeld gebracht om een verborgen geschiedenis zichtbaar te maken. 147 jaar geleden werd de slavernij afgeschaft. Daarom beslaat deze verzetsexpositie 147 portretten, quotes van de geportretteerden, vuisten en voorwerpen die het verzet symboliseren, inclusief archiefstukken uit The Black Archives.

Naast deze expositie zal er in eigen beheer een boek worden uitgegeven met portretten en interviews van en met 16 mensen die een prominente rol spelen in de verzetsbewegingen. De interviews worden afgenomen door Dolores Leeuwin, onder meer bekend als presentatrice van Het Klokhuis en tafeldame bij De Wereld Draait Door.

1 oktober t/m 13 december
OBA Oosterdok