City stills - Stadslandschappen van de 1,5 meter-samenleving in Nieuw-West

Mariette Carstens heeft een fotografisch onderzoek gedaan naar de 1,5 meter-samenleving in Nieuw-West, verbeeld in stadslandschappen. Zij wilde vastleggen hoe de bewoners van dit stadsdeel zich verhouden tot ‘’het nieuwe normaal’’.

Na een gedegen vooronderzoek heeft zij ervoor gekozen om de serie voornamelijk te fotograferen op verschillende pleinen gelegen rond een winkelcentrum. Hier komen de bewoners immers in groten getale samen. Zo kon Mariette Carstens de anderhalvemetersamenleving visueel zichtbaar maken. 

25 september t/m 22 november 
OBA Osdorp

Met dank aan Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, VAN AS print & sign Amsterdam,  Ondernemersvereniging Osdorpplein BIZ, de OBA en Stichting Bureau Postjesweg. 

Zie voor meer werk van de fotograaf www.mariettecarstens.nl.