De bibliotheek van licht

Er is een overschot aan boeken maar niet aan bibliotheken, er is een overschot aan kennis maar geen overschot aan verlichte kennis over de breedte van het Nederlandse verleden buiten het dominante westerse discours.

Volgens de kunstenaars Raul Balai en Femi Dawkins is er niet één historisch verhaal, maar zijn er parallelle narratieven. Daarom ontwikkelden zij de mixed-media installatie 'De Bibliotheek Van Licht', met als inzet het vergroten van historisch besef.

Basis van 'De Bibliotheek Van Licht' is het vormen van een nieuw verhaal aan de hand van verlichte geesten waarvan velen werk verrichten of zaken presteerden die je niet verwacht van iemand in een achterstandspositie. Hierbij ligt het zwaartepunt niet op slachtofferschap maar het erkennen van grote daden.

Zo zijn er voor het publiek onbekende schrijvers, intellectuelen, feministen, sporters, filosofen en uitvinders die enorme bijdragen hebben geleverd aan onze gezamenlijke historie en welvaart. Omdat het boek, misschien alleen gevoelsmatig, lijkt uit te sterven als eerste bron van informatie in de 21e eeuw, verliest het hiermee de functie van het verlichten van de geest van de mens of lezer en wordt het een gebruiksobject. Balai en Dawkins zetten middels deze installatie grote geesten en afgedankte boeken bij de OBA weer in het hart van kennis en cultuur, waar zij thuis horen. 

27 november 2017 tot en met 18 januari 2018 OBA Buitenveldert