Feminisering in het onderwijs, jongens gewild

Feminisering van de zorg en het onderwijs is een trend. Er zijn tal van onderzoeken en artikelen over dit onderwerp te vinden. Laila Mubarak, documentair fotograaf en docent bij een pedagogische opleiding, valt deze trend binnen haar werkveld ook op. Binnen een groep van 20 studenten zie je soms maar één jongen.

Dit ervaart zij als een gemis, een gemis binnen de opleiding omdat sommige thema’s in groepen slechts vanuit een vrouwelijk oogpunt bekeken worden. In de jeugdzorg hebben cliënten, patiënten en leerlingen naast vrouwelijke hulpverleners immers ook mannelijke hulpverleners nodig. Deze (jonge) mannen kunnen als hulpverlener als rolmodel fungeren. De verhouding man/vrouw in de zorg en het onderwijs is op dit moment  helaas geen afspiegeling van de maatschappij.

De jongens die op dit moment wel voor een opleiding tot hulpverlener kiezen zijn goud waard. De populatie van mannelijke studenten binnen de opleiding pedagogiek is divers (cultureel divers, maar ook in ambitie) en deze jongens leveren een waardevolle bijdrage, hebben een eigen missie en weten zich goed een plek te verwerven in het werkveld.

Enes Albayrak is een derdejaars student Pedagogiek en schreef het volgende over zijn motief om hulpverlener te worden: “Ik ben woonachtig in een achterstandswijk genaamd Poelenburg die sinds kort vaak negatief te horen en te zien is op verschillende mediakanalen. Ook ik weet donders goed dat het niet altijd even leuk en aardig is in mijn wijk. Ik heb jarenlang gezien en gemerkt dat de jongeren geen visie of idealen hebben. Ik heb ervoor gekozen om mijzelf te ontwikkelen op een professionele manier. Op deze manier kan ik meer betekenen voor mijn wijk, jeugd, samenleving en zelfs deze hele mooie maatschappij van ons. Mijn ideale beeld is een maatschappij waarin er geen onderscheid wordt gemaakt op grond van religie, etniciteit, leeftijd en geslacht. Hierbij hoop ik iets te kunnen betekenen voor alle minderheden in Nederland!” 

De jongens binnen de opleiding hebben Laila geïnspireerd. Ze heeft ze gefotografeerd om te laten zien hoe divers de populatie is en ze als rolmodel neer te zetten.

Tot en met 20 mei in OBA Linnaeus