Kempering: modern monument

'Kempering: modern monument' presenteert de uiteenlopende herinneringen die buurtbewoners aan deze garage bewaren. Zij vertellen hoe er in de loop van de tijd niet alleen is geparkeerd, maar ook gesport, gewerkt, gekraakt en gekerkt. Samen onderzoeken we de waarde van de parkeergarage.

Wie wil haar meenemen de toekomst in? Waarom? Hoe? Zo niet als tastbaar monument van de Bijlmer, van de hele stad of het land – dan toch als monumentale herinnering?

De parkeergarage Kempering is een cruciaal onderdeel van het oorspronkelijke en supermoderne stedenbouwkundige plan van de Bijlmermeer. Vanaf de verhoogde rijweg van de Karspeldreef reed je er met je auto zo in. Nadat je had geparkeerd, liep je via een overdekte verbindingsstraat naar je flat. Onderweg had je uitzicht op de groene voetgangersoase van bosschages en gazons, waaruit alle Bijlmerflats oprezen.

50 jaar later is de Karspeldreef verlaagd en de flat Kempering gesloopt. De parkeergarage van deze flat draagt dezelfde naam en staat op de nominatie om eveneens te worden afgebroken. Er liggen plannen voor woningbouw. In de buurt en de stad is daarvoor belangstelling. Maar er is ook nostalgie, verontwaardiging en verzet. Want in de garage wordt op dit moment nog gekerkt en gewoond. En er wordt gedroomd over een herontwikkeld gebouw met een verbindende rol in de K-buurt.

Alle uiteenlopende gevoelens en ambities rond Kempering zijn aanwijzingen voor de plek die deze garage inneemt in het leven van velen. Wij gingen actief op zoek naar de grote en kleinere betekenissen die mensen aan deze parkeergarage hechten. Door de jaren heen hebben zij haar verschillende, soms zelfs verrassende functies gegeven. In deze tentoonstelling leggen we samen een sociale en emotionele archeologie van parkeergarage Kempering bloot.

Wat is voor ons allemaal de actuele waarde van parkeergarage Kempering? Wie wil deze kolos uit de jaren ’70 meenemen de toekomst in? Waarom? Hoe?

Imagine IC wordt gefinancierd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Stadsdeel Zuidoost. Deze presentatie wordt mede mogelijk gemaakt door het Bankgiro Loterijfonds en wordt georganiseerd in het kader van de viering van 50 jaar Bijlmer.

De tentoonstelling is t/m 31 maart te zien bij Imagine IC, dat het huis deelt met OBA Bijlmerplein