Sanne van de Werk: Mijn wereld - Amsterdam-Oost

Waar Sanne van de Werk ook fotografeert, tijdens haar reizen in binnen- en buitenland, zij laat zich inspireren door wat er op haar af komt.

In Amsterdam Oost, waar ze woont, is ze geboeid geraakt door het straatleven van de buurt. Onbevangen dwalend door de stad fotografeert ze wat er op haar weg komt; een onverwachte ontmoeting, een ouderwets café of koffiehuis, mensen die toevallig langs elkaar heen schampen. 

Van de Werk richt haar lens op het alledaagse. Veelal zijn dit situaties die op het eerste gezicht als banaal gezien worden, maar waar bij nader inzien veel aan te ontdekken valt. 

Zij heeft een associatieve manier van kijken die een nieuw licht werpt op de onderwerpen. Op sommige momenten lijken de fotografische werken in scène te zijn gezet; dit zegt iets over het observatievermogen van Van de Werk. Mensen, wisselend licht en schaduw, kleur en beweging… vangt zíj niet zozeer het beeld, maar vangt het beeld háár oog. Verwondering over de schoonheid van het alledaagse is kenmerkend voor haar werk. Nog verder inzoomend laat haar oog voor detail een manier van kijken zien die bepalend is voor de beeldtaal van Sanne van de Werk.

Deze momentopnames zijn haar interpretaties van de werkelijkheid, waarbij een beroep gedaan wordt op de verbeelding van de kijker.

Fototentoonstelling Sanne van de Werk 
14 september - 16 oktober 2020 | OBA Javaplein

Sanne van de Werk
www.sannevandewerk.nl