Ode aan Talent

De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichterbij elkaar, met betaalde banen als doel. Er wordt uitgegaan van het talent van mensen, ongeacht afkomst en achtergrond.

Deze expositie gaat ook over talent. Over de gave om het licht in het donker te zien. Over vakmanschap en overlevingskunst. Over dromen en werkelijkheid. Over mensen die iets van hun leven willen maken, tegen de klippen op. Mensen met wie de Refugee Talent Hub dagelijks werkt en graag wil laten zien. 

Tussen 30 oktober en 26 november 2018 heeft de Refugee Talent Hub fotografen met een vluchtelingachtergrond gevraagd om beelden in te zenden met het thema talent. In totaal gaven 272 foto’s van 34 fotografen een blik op talent door de ogen van nieuwkomers.

De jury bestond uit de Fotograaf des Vaderlands, de directeur van het Humanity House, de chef beeldredactie van NRC, afdelingshoofd doelgroep-afdeling volwassenen van de OBA, een vertegenwoordiger van een van de werkgevers uit het netwerk van de Refugee Talent Hub en de directeur van de Refugee Talent Hub. Uiteindelijk zijn 25 beelden geselecteerd en omgezet naar een fototentoonstelling die de komende maanden op publieke en private locaties in heel Nederland te zien zal zijn.

13 februari 2019 t/m 12 maart 2019 te zien in OBA Oosterdok Fotogalerij