Retrados cruzados / Gespiegelde portretten

De Tachtigjarige Oorlog of de ‘Vlaamse Oorlogen’, zoals ze in het Spaans worden genoemd, vormen bij uitstek de historische episode die de Spanjaarden en de Nederlanders met elkaar verbindt.

Deze tentoonstelling laat deze nauwe historische banden en de migratiestroom tussen de twee gebieden zien aan de hand van een hedendaagse reeks gespiegelde portretten; het zijn portretten van Spanjaarden die in Nederland en België wonen en van Nederlanders en Vlamingen in Spanje. 

Hun portretten zijn als het ware ingelijst op plaatsen die een duidelijke historische relevantie hebben voor de lange oorlogen in de Nederlanden. Oorlogen zijn van alle tijden, zoals migratiebewegingen en kruisbestuivingen. Want wat is eigenlijk een land en aan wie behoort een gebied toe? Aan degenen die erin geboren zijn? Aan degenen die er wonen? Of aan degenen die ervoor vechten? 

Tentoonstelling in samenwerking met Insitituto Cervantes Utrecht en de samenstellers van deze expositie:
Yolanda Rodríguez Pérez (Universiteit van Amsterdam)
Raymond Fagel (Universiteit van Leiden). 
Alicia Fernández Solla is fotografe en - samen met Alejandra Mahiques Nuñez - medeoprichter van het tijdschrift Gaceta Holandesa, waarmee ze het Spaanstalige publiek wekelijks informeert over actuele zaken en de Nederlandse cultuur.

Retrados cruzados

La guerra de los ochenta años constituye el episodio histórico que vincula por excelencia a los españoles y a los neerlandeses. Esta exposición pretende celebrar dichos lazos a través de un contemporáneo abanico de retratos cruzados de españoles residentes en los Países Bajos y Bélgica y de neerlandeses y belgas flamencos en España, enmarcados en parajes con clara relevancia histórica para las largas guerras de Flandes. Las guerras son de todos los tiempos, al igual que lo son los movimientos migratorios y los cruces entre culturas. Porque ¿qué es un país? Y ¿a quién pertenece un territorio? ¿a los que nacen en él? ¿a los que viven en él? ¿a los que luchan por él? 

Yolanda Rodríguez Pérez - Universiteit van Amsterdam 
Raymond Fagel - Universiteit van Leiden 
Alicia Fernández Solla es fotógrafa y co-fundadora, junto con Alejandra Mahiques, de la revista Gaceta Holandesa sobre cultura y actualidad de los Países Bajos en español. 

Crossed portraits

The Eighty Years’ War, or War of Flanders as it is referred to in Spanish, constitutes a key historical link between the Spanish and the Dutch as well as being a particularly important period in the history of both nations. This exhibition aims to celebrate these close historical links between both territories by presenting a contemporary collection of crossed portraits of Spanish nationals living in the Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish Belgians living in Spain, framed by surroundings that are historically relevant to the Eighty Years’ War. Just as each period in history has its wars, so too its migrations and cultural exchanges. After all, what constitutes a country? Who does a territory belong to? To those who are born there? To those who live there? Or to those who fight to defend it?

Yolanda Rodríguez Pérez – Universiteit van Amsterdam 
Raymond Fagel – Universiteit van Leiden
Alicia Fernández Solla is a Spanish photographer and co-founder, along with Alejandra Mahiques Nuñez, of the weekly magazine Gaceta Holandesa, covering Dutch culture and current affairs for a Spanish-speaking readership.

Te zien in OBA Oosterdok , 4e etage, van 4 december 2018 tot en met 10 februari 2019.