Vrouwen van Nieuw-West

De komende maanden staan de vrouwen van Nieuw-West volop in de schijnwerpers. Van meet af aan waren het vooral de vrouwen die inhoud, kracht en kleur gaven aan de buurt, aan de wijk en uiteindelijk aan het Stadsdeel.

Ze deden dat soms zichtbaar op de voorgrond, maar veel vaker op de achtergrond. Ze maakten het verschil als vrijwilliger, als professional, als moeder, bewoner, activist, of vertegenwoordiger. 

In de expositie Vrouwen van Nieuw-West stelt een aantal van deze vrouwen zichzelf voor. Wie zijn zij? Wat zijn hun drijfveren en dromen? Hun persoonlijk verhaal is te lezen bij prachtige portretten - deels door henzelf gefotografeerd.

Vanaf 18 december tot en met 19 januari wordt de eerste serie van deze foto´s getoond in OBA Slotermeer. Deze presentatie is de kick-off van het grotere project Vrouwen van Nieuw-West. De komende maanden zullen nog veel meer vrouwen zich aansluiten, zullen meer verhalen worden verzameld, en portretten worden gemaakt. Op tal van plekken dwars door het stadsdeel zullen de foto’s en verhalen worden geëxposeerd.

Vrouwen van Nieuw-West is een project waarbij vooral de vrouwen zelf de regie hebben over wat ze vertellen en laten zien. De productie is in handen van het Amsterdam Museum en Pakhuis de Zwijger. 

Vanaf 18 december tot en met 19 januari te zien in OBA Slotermeer