korte geschiedenis van oba live

Op NPO Radio 1 is vanaf 2016 geen plaats meer voor OBA Live. Omdat het jammer zou zijn om OBA Live te laten verdampen, is er een nieuwe samenwerking gestart tussen de makers van Human-OBA Live en de OBA. Deze samenwerking is eigenlijk een voortzetting van het contact tussen Human en de OBA

De goede contacten tussen de OBA en de OBA Live omroepen dateren uit 2008. In dat jaar zochten Human en IKON onderdak voor hun dagelijkse talkshow die niet langer vanuit Studio Desmet kon worden uitgezonden.

Dagelijkse talkshow in de OBA

De toenmalige OBA-directeur Hans van Velzen en de betrokken omroepen zagen al bij het eerste gesprek een wederzijds belang in de samenwerking. Een dagelijkse talkshow over politiek, cultuur en moraal past uitstekend binnen de muren van de OBA.

Samenwerking

In de loop van de tijd hebben ook andere publieke omroepen zoals LLiNK en twee moslimomroepen (via NTR) aan dit project op Radio 5 meegedaan. Sinds 2013 maken Human, IKON en de Boeddhistische Omroep (BOS) samen OBA Live. Het programma werd op 31 december 2015 voor het laatst in deze vorm uitgezonden.