donderdag 4 april, Jan Fontijn

Jan Fontijn over zijn nieuwe boek ‘Moederskinderen’. Een verhaal van de Franse schrijver Stendhal over de dood van diens moeder herinnerde Jan Fontijn aan de nauwe band die hijzelf als kind met zijn moeder had en hoe die band door haar verschrikkelijke dood werd verbroken. Aanleiding voor hem om te kijken hoe een aantal prominente mannelijke schrijvers de relatie met hun moeder hebben beleefd en beschreven.

Zo komen buitenlandse auteurs aan bod als Paul Léautaud,  Michel Houellebecq, Charles Baudelaire, Rainer Maria Rilke, Marcel Proust en André Gide. Maar ook Nederlandse auteurs, zoals Gerard Reve, Herman Gorter, Martinus Nijhoff, Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Hij sluit het boek af met een schets hoe psychiaters als H.C. Halberstadt-Freud, Sigmund Freud en Georg Groddecl de relatie tussen moeder en zoon beschouwen.

Nelleke Noordervliet bespreekt de consequenties van de positie van Thierry Baudet in het politieke spectrum. En ze analyseert de wanhoop van 'links' omdat het 'groene' verhaal minder aanslaat dan het 'bruine' verhaal. Ze doet verslag van een recente speech die de Franse filosoof Bernhard-Henri Levy in Carré hield over Europa en het opkomend populisme. De avond bleek illustratief voor de precaire sitiuatie: "daar stond een raaskallende ijdeltuit in vrijwel onverstaanbaar engels twee uur lang te oreren, zonder maat en regel, zonder regie. Een verbijsterende aanfluiting."

Onno Blom brengt een ode aan het boek van zijn jeugd ‘De Scheepsjongens van Bontekoe’ van Johan Fabricius uit 1924. En vertelt over de betekenis van het lezen als je jong bent en over andere belangrijke jeugdboeken.