EXPOSITIE - De wereld van de Marokkaanse gastarbeiders in Amsterdam Oost

24 september 2023 t/m 10 november 2023 | OBA Javaplein

Kosten: toegang gratis | vrije inloop

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Tentoonstelling over alledaagse gebruiksvoorwerpen van de Marokkaanse gastarbeiders uit de jaren zestig en zeventig, zowel uit het land van herkomst als in het land van aankomst.

Begin jaren zestig van de vorige eeuw maakt Nederland kennis met gastarbeiders uit landen rond de Middellandse Zee: voornamelijk Turkenen Marokkanen, maar ook Spanjaarden, Grieken, Portugezen en Italianen. Deze mensen waren gehaald vanwege de schaarste aan arbeidskrachten. De Marokkaanse arbeiders kwamen vooral uit Noord-Marokko en met name uit het Rifgebergte. Het idee was toen dat de gastarbeiders naar verloop terug zouden keren naar het land van herkomst. Vandaar de naam gastarbeiders. De meeste Marokkaanse arbeidsmigranten zijn in Nederland gebleven. Hun tijdelijk verblijf werd definitief.
Deze arbeidsmigranten hebben een grote bijdrage geleverd aan de welvaart van Nederland en zijn onderdeel van de Nederlandse samenleving geworden. Ze zijn nu gepensioneerd of zijn overleden. Sommigen zijn in hun tweede vaderland begraven naast hun dierbaren. Door deze tentoonstelling willen we de leefwereld, de cultuur en tradities van deze mensen, mede-Amsterdammers, in herinnering brengen en de gedachten daaraan levendig houden De tentoonstelling is een samenwerking van Het Marokkaans Ouderen Centrum, het Buurtmuseum Indische Buurt en OBA Javaplein. Met ondersteuning van het Amsterdam Museum.

Opening op zondag 24 september om 14.30 uur

OBA Javaplein | Javaplein 2 | 1094 HW Amsterdam
T: 020-5230900 | E: javaplein@oba.nl