WORKSHOP | Het dagboek als tijdmachine door Fabienne Rachmadiev - Read My World

10 oktober 2023, van 19:00 tot 21:00 | OBA Mercatorplein

Kosten: toegang gratis | aanmelden vereist

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Het dagboek als feministisch genre – Tweede Read My World workshop. Fabienne Rachmadiev doet onderzoek naar kunst uit Centraal – Azië en de voormalige Sovjet-Unie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schrijft essays, fictie en een roman die zal verschijnen bij Das Mag. Ze is redacteur bij literair tijdschrift De Internet Gids.

In plaats van grote historische gebeurtenissen, of een lineair narratief, is het dagboek vaak een plaats waar het onopvallende, alledaagse van ‘tijd’ een plek vindt. Waar bovendien heden, verleden en toekomst door elkaar lopen in de vorm van herinneringen, terugblikken, dromen en wensen, frustraties en observaties. Een zeer persoonlijke ervaring van tijd (het dagboek) kan juist een ingang, een middel, of een doel zijn om je te verhouden tot verschillende vormen van tijd die bepalend zijn voor je dagelijks leven, maar waarvan je je niet altijd bewust bent. Dit kunnen dominante of verwarrende tijdsvormen zijn, zoals werktijd, tijd die als ‘productief’ geldt, en aan de andere kant tijd die je door de vingers glipt, bijvoorbeeld door trauma, of door dingen die tijd kosten, zoals zorg, bureaucratie, sociale en economische precariteit. Welke rol speelt het dagboek in de registratie van tijdservaringen? En hoe kan het dagboek helpen meer greep te krijgen op iets abstracts als het concept ‘tijd’ zoals dat zich manifesteert in ieders leven?

In deze workshop gebruiken we technieken uit het dagboek in combinatie met proza om te experimenteren met deze tijdservaringen. Daarvoor kijken we naar verschillende voorbeelden van schrijvers en kunstenaars die het alledaagse, onnadrukkelijke en dagboek-achtige aanwenden in hun werk, zoals o.a. Moyra Davey, Chantal Akerman, Jhumpa Lahiri.

De Read My World workshops zijn los van elkaar te volgen. 

OBA Mercatorplein |  Mercatorplein 89 |1057 CA Amsterdam
T: 020-5230900 | E: mercatorplein@oba.nl

aanmelden