De toekomst van God

29 april 2021 t/m 1 juli 2021 | OBA Online

In hoeverre kan Spinoza’s godsbegrip een constructieve rol spelen bij het denken over secularisatie en hervorming van verschillende religies.

Eeuwenlang maakten de mensen zich een voorstelling van een of meer goden die de natuur leiden en bepalen wat ons in het leven overkomt. In de 17e eeuw liet Spinoza zien dat dergelijke godsbeelden in het licht van de moderne wetenschap ‘kinderlijke dwaasheden’ zijn.

In de jaren zestig is Nederland - en de meeste Europese landen - razendsnel geseculariseerd. In het leven van veel Nederlanders speelt godsdienst geen rol meer.

Toch lijkt het ‘dossier’ God niet definitief gesloten. Sommige mensen blijven zoeken naar zingeving of inzicht dat houvast geeft bij tegenslag en leed. Anderen proberen vanuit de filosofie de traditionele religies te vernieuwen.

In deze bijeenkomst zullen sprekers met diverse achtergrond de consequenties van secularisatie in hun leven toelichten en van gedachten wisselen:
Ton de Kok 
Pooyan Tamimi Arab 
Yoram Stein