​​HEEL NEDERLAND LEEST ​Cinema Literair Special │ met Annejet van der Zijl en Sonny Boy​

6 november 2023, van 19:30 tot 22:15 | OBA Oosterdok | OBA Theater

Kosten: Toegang € 7,50 | Met OBA pas, stadspas of collegekaart 3,75

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Uniek en bijzonder: een speciale editie van Cinema Literair waarbij de film Sonny Boy vertoond wordt. Dat heeft alles te maken met Heel Nederland Leest! Zo heet de campagne waarmee de CPNB en bibliotheken in november heel Nederland aan het lezen brengen. Dit jaar is het geschenkboek: Sonny Boy (2004) van Annejet van der Zijl.

In ‘Sonny Boy’ krijgt een jonge Surinaamse student eind jaren twintig van de vorige eeuw een relatie met een Hollandse vrouw met vier kinderen. 
Met z’n allen dit prachtige, indringende boek over onverdraagzaamheid en verscheurde identiteiten lezen - het belooft een feest te worden.  
‘Sonny Boy’ is spannend, leest als een trein. Bovendien vertelt het ons veel over hoe vernietigend racisme inwerkt op mens en samenleving. Al met al een boek voor onze huidige tijd. 
Des te meer reden om deze Special te wijden aan ‘Sonny Boy’.  
 
Curator Gawie Keyser ontvangt Annejet van der Zijl, de Cinema Literair Band speelt live muziek geïnspireerd op het boek en aansluitend draait Maria Peters’ verfilming ervan uit 2011.  
Het belooft een avond te worden om niet te missen. 
 
‘Sonny Boy’ vertelt, behalve het meeslepende verhaal van hoofdpersonen Waldemar en Rika tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog,  ook dat van het ‘onschuldige’ racisme van de Hollanders in de jaren dertig. Zo althans schrijft wijlen Anil Ramdas in een prachtig stuk in NRC Handelsblad waarin hij betoogt dat het racisme tegen Waldemar ‘bijna aandoenlijk’ is.  

Een racisme dat voortkwam uit onwetendheid, uit bekrompenheid. Zulk racisme is te bestrijden […] je hebt er alleen een cursusje algemene ontwikkeling en goede manieren voor nodig

— Anil Ramdas (NRC, 7-2-2011)

Wat Ramdas destijds schreef, is onverminderd relevant. Dat illustreert de brandende actualiteit van ‘Sonny Boy’, juist als geschenkboek tijdens Heel Nederland Leest. 
Hier stuiten we op de eigenlijke reden om dit fantastische boek in november te gaan lezen of weer te gaan lezen: het verhaal is diep tragisch, maar ondanks alle ellende is er altijd hoop, en het enige dat je hoeft te doen, is je te gedragen zoals je moeder, vooruit, grootmoeder, je heeft geleerd. 
 
Zie voor het volledige essay dat Gawie Keyser schreef over ‘Sonny Boy’ en het stuk van Anil Ramdas op: oba.nl/nederlandleest en beluister zijn podcast HIER (link volgt). 
Gawie Keyser is schrijver en als journalist verbonden aan De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad.
Hij presenteert en cureert Cinema Literair. 

Na afloop is de bar in de Theaterfoyer geopend, is De Amsterdamse Boekhandel aanwezig met een boekentafel en zal Annejet van der Zijl signeren. 

OBA Oosterdok | Oosterdokskade 143 | 1011DL Amsterdam
T: 020-5230900 | klantenservice@oba.nl

bestel kaarten