Filmvertoning Nederland onder Water - Duik in Onze Ongekende Natuur

20 oktober 2022, van 19:30 tot 22:00 | OBA Oosterdok - OBA Theater

Kosten: toegang gratis | aanmelden vereist

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

In de film “Nederland onder water Duik in de ongekende natuur” zien we voor het eerst de nog onbekende, maar buitengewoon rijke Nederlandse onderwaternatuur in volle glorie.

Als onderdeel van het programma De paling is ook een Amsterdammer, van de Ambassade van de Noordzee, van 1 t/m 31 oktober in de OBA Oosterdok, wordt op 20 oktober 2022 de film Nederland Onder Water. Duik in Onze Ongekende Natuur getoond. De film is geregisseerd door Arthur de Bruin en geproduceerd door Ispida Wildlife Productions, bekend van o.a. “Marker Wadden” en “WOLF”. In het najaar van 2022 zal de film ook door AVROTROS worden uitgezonden.

In 2017 ontstond bij Arthur de Bruin (39), die naast regisseur ook visonderzoeker bij RAVON (Reptielen, Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) is, het idee voor een film over onderwaternatuur in Nederland. Na twee jaar full time filmen heeft Arthur, samen met Ispida Wildlife Productions en AVROTROS een adembenemende film afgeleverd waarin de natuur zelf spreekt en een wereld toont, die we niet eerder zagen. ‘‘Ik hoop dat mensen bij het zien van deze film dezelfde verwondering voelen die ikzelf heb ervaren”.

PR-inhaalslag voor koudbloedigen Arthur merkte in zijn werk op dat meer aandacht uitgaat naar planten en dieren op het land, dan naar het waterleven. Onderwatersoorten leiden een verborgen bestaan omdat deze wereld voor mensen moeilijk toegankelijk terrein is. ‘Ik hoop dat deze film daar wat aan kan veranderen, aldus Arthur, ‘je zou het als een ‘PR-inhaalslag voor koudbloedigen’ kunnen zien.’

Hoofdrolspelers
De film speelt zich bijna volledig onder water af met zeldzame bewoners als de bittervoorn, de grote modderkruiper of de rivierprik in de hoofdrol. Ook voor de paling is een bijzondere rol weggelegd.

De film is bedoeld voor een breed publiek: voor jong en oud en alle leeftijden. Arthur: “De film gaat over de wereld onder water, het dagelijkse leven van haar bewoners, van Zuid-Limburg tot aan het Noordzeekanaal. Hij laat zien hoe alles met elkaar verbonden is. Ik heb mijn uiterste best gedaan om de dieren en hun leefgebied te laten zien zoals ze zijn en hoe ze zich gedragen. Ik hoop dat mensen de onderwaterwereld meer zullen gaan omarmen en zien dat deze net zo fascinerend is als de bovenwaternatuur. Er is echt iets te ontdekken wat de moeite waard is om te behouden en te beschermen.”


Nederland Onder Water, Duik in onze ongekende natuur
Een film van regisseur: Arthur de Bruin
Verteller: Gijs Scholten van Aschat
Montage: Alan Miller
Camera: Arthur de Bruin, Mees Swinkels, Tim Visser
Onderwatercamera: Arthur de Bruin | Blikonderwater producties
Aanvullend camerawerk: Max van Gils, Matthijs de Vos, Chris Blokhuis
Producent: Cees van Kempen
Eindredactie: AVROTROS Bert Meijer
Scenario: Karin Schagen, Arthur de Bruin, Cees van Kempen
Tekst: Karin Schagen
Wetenschappelijke ondersteuning: Stichting RAVON
Muziek gecomponeerd door: Matthijs Kieboom & Pepijn Peeters
Geluiddesign, foley en mixage: Olivier Nijs
Geluidsopnames onderwater: Baudewijn Odé

Nederland Onder Water is mede mogelijk gemaakt door OBA, Stichting RAVON, Nationale Postcode Loterij - project Red Onze Paling, Prins Bernard Cultuurfonds, Gelders Waterschapsfonds, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland, Waterschap de Dommel, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap Limburg, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA. Daarnaast is de productie medegefinancierd door de Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO).

OBA Oosterdok | Oosterdokskade 143 | 1011 DL Amsterdam
T: 020-5230900 | E: klantenservice@oba.nl

aanmelden