FOTOEXPOSITIE │New Voices - werk van gevluchte fotografen

10 november 2022 t/m 30 januari 2023 | OBA Oosterdok - 4e etage

Kosten: toegang gratis | vrije inloop

In de media gaat het veel over vluchtelingen. Over opvang, integratie, hoe wij naar ze kijken. Maar hoe kijken die nieuwkomers eigenlijk naar ons? De expositie New Voices toont werk van negen fotografen en fotojournalisten met een vluchtelingenachtergrond die hun lens richten op Nederland en onze omgang met nieuwkomers

De deelnemende fotografen zijn afkomstig uit Afghanistan, Syrië, Iran, Turkije en Verenigde Arabische Emiraten. Sommigen wonen hier al jaren, anderen nog maar kort.

Met hulp van het medium fotografie hebben ze de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de positie van nieuwkomers in Nederland. De expositie toont de resultaten van dat onderzoek. Rode draad in de beelden zijn de dubbele gevoelens die veel nieuwkomers ervaren. Blijheid over een leven in vrijheid, maar treurnis over dat wat ze achter hebben moeten laten. Onbegrip over een inhumaan asielsysteem in een land dat zich laat voorstaan op humanitaire waarden. Maar de tentoonstelling gaat ook over de kennismaking met een nieuwe cultuur en alle verbazing en verwondering die dat oproept.

New Voices is een project van RFG Magazine, een organisatie die journalisten met een vluchtelingenachtergrond ondersteunt. De expositie kwam tot stand met steun van OBA, Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, Zadelhoff Cultuurfonds, VFonds en Stichting Het R.C. Maagdenhuis.

Opening op 10 november, 17:00 uur. Aanmelden via redactie@rfgmagazine.nl

De expositie is te zien op de 4e verdieping van de OBA, aan de straatzijde.

OBA Oosterdok | Oosterdokskade 143 | 1011 DL Amsterdam
T: 020-5230900 | E: klantenservice@oba.nl

Foto ©Handan Tufan