Alle 27 vestigingen van de OBA zijn tijdelijk gesloten. De sluiting is een maatregel van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volg de berichten op deze website, onze social media en in onze nieuwsbrieven voor nieuwe informatie. Op oba.nl/online vind je ons online aanbod.

EPTA documentatiecentrum

Tijdens een gemeenschappelijke studiedag van EPTA en EDC is op 10 oktober 2004 in Amsterdam de eerste vakmediatheek die geheel gericht is op de piano, het pianospel en het piano-onderwijs in ons land geopend. De collectie van het EDC is op 20 oktober 2009 in 'eeuwig durende bruikleen' overgedragen aan de OBA. U vindt deze collectie in de catalogus van de OBA.

Collectie

De collectie bestaat grotendeels uit schenkingen van pianisten en pianodocenten. De nu al vrij omvangrijke en voor ons land unieke mediatheek omvat bladmuziek, literatuur, vaktijdschriften, geluids- en beelddragers, curiosa en verschillende archieven, waaronder het EPTA-archief en het geluidsarchief van Willem Andriessen.

De afgelopen jaren schonken Frans Schreuder, initiatiefnemer van het EDC, Peter de Kleer, Drs. Wim Kloppenburg, Piet Möhringer en Gerard Hengeveld (een belangrijk deel van) hun muziekbibliotheek. Voorts mocht de Stichting de unieke verzameling platen, geluidsbanden, cd's en video;' van Ir. Hans Rijsterborch ontvangen, alsmede de audio-collectie van de in 2003 overleden pianist en pedagoog Harry Vooren. Recentelijk verwierf het EDC de zeer grote bibliotheek van Theo Hoedemaker, die zijn leven lang muziek van met name romantische componisten als Heller, Thalberg en Moszkowsky heeft verzameld. Ook verschillende EPTA-leden brachten al materiaal in: Annetje Reens, Tilly Reisinger, Janine van Mever, Truus Tichelman, Christo Lelie en Albert Brussee.

Interessante items in de collectie

Onder de ca. 4000 titels in de afdeling bladmuziek vindt men een groot aantal beginmethoden. Alleen uit Nederland zijn dat er ca. 170, waaruit voor een expositie ter gelegenheid van de opening van het EDC een keuze werd gemaakt. Maar ook het aantal Engelse, Hongaarse en Poolse uitgaven voor het beginonderwijs, met vaak heel mooie covers, is groot.

In de afdeling 'boeken' staan ca. 150 pianomethoden centraal, waaronder enkele zeldzame items als het uit de 19de eeuw stammende Das Pedal des Claviers van Hans Schmitt en New Pathways to Piano Technique van Luigi Bonpensiere. De Nederlandse geschriften over pianospel zijn vrijwel compleet aanwezig, inclusief het onlangs onder auspiciën van de EPTA uitgekomen De Kunst van het Pianospel van Cornelius Berkhout.

Van de aanwezige vakbladen moeten vele jaargangen van de Amerikaanse tijdschriften Clavier en The Piano Quaterly genoemd worden. Ook ontving het EDC een collectie tijdschriften en jaarboeken van buitenlandse EPTA's van Frans Schreuder. Het Piano Bulletin, het vakblad van EPTA Nederland, is vanaf de eerste jaargang (1983) in het EDC aanwezig.

Het EPTA-archief (notulen van bestuursvergaderingen, jaarverslagen, correspondentie, programma's van studiedagen en congressen, nieuwsbrieven, verslagen van de werkgroepen etcetera), wordt momenteel samengesteld door Albert Brussee. Daarnaast zijn er enkele video's, onder meer van masterclasses van Vlado Perlemuter, indertijd gemaakt in het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Een belangrijk onderdeel van het EPTA-archief zullen de geluidsopnamen van de studiedagen en congressen van EPTA-Nederland vormen, gemaakt door Harry Koopman. Deze zullen op termijn alle op CD beluisterbaar zijn. Een gedeelte is reeds aanwezig.

Opvragen

Via de webcatalogus van de OBA kunt u de collectie van het EDC bekijken. Zoekt u muziek in het algemeen, dan kunt ook verwezen worden naar de muziekcollecties van de OBA, waaronder zich ook een grote collectie pianomuziek bevindt.

De OBA-collectie is grotendeels uitleenbaar. De collectie van het EDC wordt voorlopig niet uitgeleend, maar kan in de bibliotheek worden geraadpleegd. In zoverre dit wettelijk is toegestaan, kan er gefotokopieerd worden. Het geluidsarchief van de EPTA (studiedagen en congressen) kan niet worden gekopieerd, deze opnamen zijn via de EPTA Cd-service bestelbaar.

In de OBA catalogus kan gezocht worden op auteur/componist en titel, maar het is ook mogelijk een deel van de collectie op te roepen bij voorbeeld via de naam van de schenker, of per uitgever of soort compositie.