Waarom NEXT?

OBA NEXT en partners ontwikkelen de volgende projecten in verschillende fases.

Community Library Lab

Digitaal ontwikkelplatform waarop scholieren, studenten, developers en Amsterdammers leren hoe je kennis ontwikkelt, zoekt, vindt; en bouwt aan de kennishub van Amsterdam.

  1. Voor OBA en HvdJ: Gezamenlijk bevorderen van bewustwording door een breed publiek in staat te stellen informatie te wegen, beoordelen en te gebruiken (mediawijsheid). Voor HvdJ: Journalistiek op open wijze samenbrengen op één centrale fysieke locatie.
  2. Bij met name de beroepsbevolking in het lagere en middensegment van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam bewustzijn creëren om zich een leven lang te blijven ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te faciliteren.
  3. OBA medewerkers staan voor de uitdaging om nieuwe perspectieven, tools en aanpakken te ontwikkelen die passen in de veranderende wereld. Design Thinking (DT) is een beproefde methodiek om creatief met uitdagingen aan de slag te gaan nieuwe oplossingen te bedenken en te creëren voor bezoekers, leden en andere doelgroepen
  4. Het zoveel mogelijk, voor zover toepasbaar, aansluiten bij de Digitale Agenda Amsterdam dmv het vertalen van de ambities naar projecten, producten en samenwerkingen met de OBA.
  5. Digitaal ontwikkelplatform waarop scholieren, studenten, developers en Amsterdammers leren hoe je kennis ontwikkelt, zoekt, vindt; en bouwt aan de kennishub van Amsterdam. (actief)