Waarom NEXT?

OBA NEXT en partners ontwikkelen de volgende projecten in verschillende fases.

Volgende Vorige 1 van 16

Research & case studies

Onderzoeken welke modellen en scenario's er zijn om samen met partijen een gebouw te programmeren en te exploiteren, hoe vertaalt zich dat naar een business plan en een operationeel kader, wat doen anderen (niet perse alleen bibliotheken), wat zijn voors en tegens, wat werkt elders wel/niet en waarom?

  1. Onderzoeken welke modellen en scenario's er zijn om samen met partijen een gebouw te programmeren en te exploiteren, hoe vertaalt zich dat naar een business plan en een operationeel kader, wat doen anderen (niet perse alleen bibliotheken), wat zijn voors en tegens, wat werkt elders wel/niet en waarom? (actief)
  2. Onderzoek of het mogelijk is een online omgeving aan te bieden waar publieke waarden gelden. De kracht van online communities op een niet-commerciële manier te organiseren.
  3. Ontwikkelen van nieuwe applicaties op de OBA-API en het uitbreiden van de kennisparters ten behoeve van een onafhankelijk, compleet en kwalitatieve kennishub voor alle Amsterdammers.
  4. 12 studenten van MIT School of Architecture hebben ontwerpen gemaakt als onderdeel van hun derde opleidingsjaar. In opdracht van projectbureau Zuidas hebben zij gewerkt aan ontwerpvoorstellen voor het nieuw te ontwikkelen gebouw voor OBA NEXT.
  5. Zestig studenten van University of Architecture and Urbanism Bucharest, ISDI Indianschool of Design & Innovation Mumbaie en Hogeschool voor de Kunsten (HKU) zetten in 12 multidisciplinaire teams hun creatieve geest in voor de toekomst van maatschappelijke en commerciële vraagstukken.
  6. Voor OBA en HvdJ: Gezamenlijk bevorderen van bewustwording door een breed publiek in staat te stellen informatie te wegen, beoordelen en te gebruiken (mediawijsheid). Voor HvdJ: Journalistiek op open wijze samenbrengen op één centrale fysieke locatie.
  7. Bij met name de beroepsbevolking in het lagere en middensegment van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam bewustzijn creëren om zich een leven lang te blijven ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te faciliteren.
  8. OBA medewerkers staan voor de uitdaging om nieuwe perspectieven, tools en aanpakken te ontwikkelen die passen in de veranderende wereld. Design Thinking (DT) is een beproefde methodiek om creatief met uitdagingen aan de slag te gaan nieuwe oplossingen te bedenken en te creëren voor bezoekers, leden en andere doelgroepen
  9. Het zoveel mogelijk, voor zover toepasbaar, aansluiten bij de Digitale Agenda Amsterdam dmv het vertalen van de ambities naar projecten, producten en samenwerkingen met de OBA.