Bezuinigingen op buurtvestigingen (voorlopig) van tafel

Gepubliceerd op: 15 december 2020 08:54

De voorgenomen bezuinigingen op de OBA vanaf 2023 worden ‘getemporiseerd’ om meer tijd te nemen voor een integraal plan voor de toekomst van de OBA. Met dit voorstel van de wethouders Meliani en Everhardt heeft de coalitie in de gemeenteraad ingestemd. De wethouders schrijven in hun brief* dat het grote belang van de OBA voor de stad ‘niet ter discussie staat’ en dat ze de grote waarde van de OBA als laagdrempelige voorziening ‘zo veel mogelijk willen behouden en versterken in de toekomst’. OBA-directeur Martin Berendse noemt het besluit een hele grote stap in de goede richting.

Berendse is blij dat de wethouders en de coalitie het belang van buurtbibliotheken erkennen en met de OBA willen werken aan een integraal plan voor behoud en vernieuwing van het OBA-netwerk. “Hiermee is de paniek weg en hoeft de OBA niet halsoverkop buurtvestigingen te sluiten. We zijn ontzettend dankbaar voor de massale steun van zoveel Amsterdammers en voor de petities, die hebben laten zien dat onze vestigingen een stevige eigen achterban hebben”.

lees meer over de steunbetuigingen van Amsterdammers op oba.nl/indebuurt

Integrale aanpak

De wethouders kondigen tevens aan dat – onder andere door de coronacrisis- de geplande opening van OBA Next op de Zuidas van 2025 naar 2027 wordt verschoven. Hierdoor is het mogelijk om het in 2025 en 2026 gereserveerde geld voor OBA Next in te zetten voor vernieuwing van de OBA, de ontwikkeling van het programma voor OBA Next OBA en het later laten ingaan van de ‘structurele taakstelling’ (bezuiniging). Daardoor is er tijd voor een ‘integrale aanpak van de vernieuwing in combinatie met de bezuinigingsopgave’.

Toekomst OBA

Daarnaast is het goede nieuws dat het gemeentebestuur ruimte blijft maken voor de benodigde investeringen in de toekomst van de OBA: OBA Next, OBA XL Nieuw-West en de groei van de stad. Berendse: “Onze bestuurders zien gelukkig dat het vernieuwingsprogramma OBA Next cruciaal is voor het hele OBA-netwerk. Ik ben overtuigd dat ons integrale plan laat zien dat alle huidige en nieuwe onderdelen van het OBA-netwerk elkaar versterken en niet zonder elkaar kunnen. Om verdere uitholling van onze budgetten te voorkomen moet niet worden bezuinigd, maar juist worden geïnvesteerd. Ik vertrouw erop dat de politieke partijen in de gemeenteraad uiteindelijk niet voor uitstel maar voor afstel van de bezuinigingen kiezen. Alleen op die manier kunnen we echt in àlle buurten blijven. De groei van de stad vraagt immers niet om minder maar om meer buurtvestigingen!”.

*lees de brief van de gemeenteraad (pdf)

Noot voor redactie

Voor meer informatie: Farida Span-Aazani, hoofd Communicatie. Contactgegevens: communicatie@oba.nl