De OBA opent vestiging nieuwe stijl aan Bos en Lommerweg

Gepubliceerd op: 11 januari 2016 15:15

Dit voorjaar verhuist OBA Bos en Lommer naar de Bos en Lommerweg. In deze bekende winkelstraat betrekt de OBA het pand direct naast De Nieuwe Boekhandel. Met een nauwe samenwerking bundelen De Nieuwe Boekhandel en de OBA hun krachten om de buurt een mooie culturele programmering te bieden. Daarnaast zal de focus liggen bij educatieve activiteiten rond leesbevordering en het leren van de Nederlandse taal. OBA Bos en Lommer richt zich zowel op de jeugd als het volwassen publiek. (foto: Martine de Vente)

Succesformule

Hiermee zet de OBA de succesvolle formule door die met de opening van OBA Linnaeus is gestart en geeft de OBA invulling aan haar nieuwe vestigingenbeleid. De in januari 2015 geopende vestiging aan de Linnaeusstraat ontving in het eerste jaar meer dan 100.000 bezoekers. Deze OBA vestiging wist veel bezoekers aan zich te binden door de combinatie van een goed zichtbare locatie met een uitnodigende inrichting, ruime openingstijden, een actuele collectie en een aantrekkelijke programmering die in samenwerking met de Linnaeus Boekhandel tot stand kwam.

Zichtbaarheid

Een dergelijke formule is hard nodig. Ondanks dat de OBA in 2015 opnieuw de best bezochte culturele instelling in Amsterdam was en het aantal leden steeg naar ruim 180.000, staan de bezoekersaantallen onder druk. Daarbij heeft de OBA de komende jaren te maken met een bezuiniging van 1 miljoen euro, met de uitdrukkelijke vraag vanuit de Amsterdamse gemeenteraad om de spreiding van de vestigingen in de stad overeind te houden. “We weten dat Amsterdammers graag bij de OBA over de vloer komen, maar dan moeten ze ons wel weten te vinden. Daarom zullen we soms wat kleinere vestigingen openen, maar wel op plekken die goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in een drukke winkelstraat”, aldus OBA-directeur Martin Berendse. “Om daarbij ook te zorgen voor een aansprekende programmering en een nauwe band met buurt, gaan we veel samenwerken met partners zoals De Nieuwe Boekhandel.

OBA Bos en Lommer

De nieuwe vestiging aan de Bos en Lommerweg start met een flexibele inrichting die wordt vormgegeven met buurtbewoners. “Ons doel is dat de mensen uit de buurt graag en vaak bij ons binnenkomen”, zegt Martin Berendse, “daarom vinden we het logisch dat we sámen met onze bezoekers bekijken hoe we de vestiging zo prettig mogelijk kunnen inrichten. Zo hopen we het onze gasten zo gemakkelijk mogelijk te maken om bij te blijven.”