Meer geld voor aanpak laaggeletterdheid

Gepubliceerd op: 9 september 2019 14:00

Goed nieuws in de Week van de Alfabetisering (9 t/m 15 september): gemeenten krijgen extra geld om laaggeletterdheid aan te pakken. Daarmee kunnen zij inwoners helpen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken.

Gemeenten krijgen € 5 miljoen extra in 2020, oplopend tot € 7,3 miljoen in 2024. Vanmorgen heeft minister Van Engelshoven (OCW) samen met de VNG de afspraken hierover ondertekend. Dat gebeurde in OBA Oosterdok: een passende plek, want alle Amsterdammers die aan hun basisvaardigheden willen werken (zelfstandig of samen) kunnen dat op elke OBA-locatie doen.

Interesse voor taal- of computerles

"Om mee te kunnen doen in deze samenleving zijn basisvaardigheden essentieel", vindt Van Engelshoven. Gemeenten en ministeries onderzoeken daarom samen wat het beste werkt om mensen te bereiken en wat er nodig is om hen te interesseren voor een taal- of computerles. Samenwerkende gemeenten maken met elkaar een plan waarin staat hoe ze dit gaan aanpakken. Onder die afspraken zetten de VNG (namens alle Nederlandse gemeenten) en de minister vandaag hun handtekening.

Ministeries werken samen bij aanpak laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. In het programma ‘Tel mee met Taal’ verenigen vier ministeries zich in de aanpak tegen laaggeletterdheid. Het gaat om de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).