OBA getroffen door minder subsidie

Gepubliceerd op: 29 oktober 2019 11:13

Wethouder Meliani van Cultuur wil 2% extra subsidie voor culturele instellingen terugbrengen naar 0,9%. De OBA wordt het hardst getroffen door dit besluit. Directeur Martin Berendse: “Voor 2020 is dit zo’n 250.000 euro minder, maar voor de jaren erna betekent dit een gat in de begroting van zes ton.”

Met 26 vestigingen in de stad is de grootste kostenpost van de OBA huisvesting en personeel, daar gaat zo’n 80% van het budget heen. Voor de camera van AT5 legde Berendse maandag uit welke gevolgen het structurele tekort heeft: “Dan moeten we snijden in of huisvesting of personeel, en dat willen we niet. Als je kijkt naar huisvesting heb je het voor zes ton over of één grote locatie of anderhalve kleine vestiging.”

Dreigen met het sluiten van vestigingen doet hij liever niet, omdat “ik weet dat de gemeenteraad en het college graag willen dat wij in alle wijken aanwezig blijven. Wij zien de OBA als een basisvoorziening voor de stad, en mijn motto is: zorg nou eens goed voor je basisvoorzieningen”, aldus Berendse.

Begroting uitstellen

Elk jaar moet de OBA voor 1 oktober bij de drie subsidiërende gemeenten (Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel) een begroting voor het volgende jaar inleveren. Dit jaar is met de gemeente Amsterdam afgesproken om ook een meerjarenbegroting voor de resterende looptijd van de Beleidsvisie 2019-2022 in te dienen. In de onderhandelingen werd de verwachting gewekt dat de OBA op de 2% extra subsidie kon rekenen. Deze subsidie (nominale compensatie) is bedoeld als extra vergoeding voor huurverhogingen en stijgende personeelskosten.Berendse: “Pas in de derde week van september werd duidelijk dat deze compensatie wordt teruggeschroefd. Wij hebben de gemeente nu wel laten weten dat we opnieuw moeten gaan rekenen, want we kunnen nu geen sluitende begroting inleveren. Wij zullen ons in alle bochten moeten gaan wringen om dit op te lossen.”