Alle 27 vestigingen van de OBA zijn tijdelijk gesloten. De sluiting is een maatregel van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volg de berichten op deze website, onze social media en in onze nieuwsbrieven voor nieuwe informatie. Op oba.nl/online vind je ons online aanbod.

OBA kondigt bezuinigingen aan

Gepubliceerd op: 9 juli 2020 09:12

De OBA beleeft momenteel zware tijden. Vorig jaar moesten er al ingrijpende maatregelen worden genomen binnen de begroting en op dit moment heeft de uitbraak van het Covid 19-virus grote gevolgen voor de financiële situatie.

Sinds de aankondiging van de overheidsmaatregelen in maart is de OBA enige tijd gesloten geweest voor publiek. Eigen inkomsten uit onder andere zalenverhuur en inkomsten uit horeca zijn daardoor uitgebleven. De OBA rekent op een tekort van 2 miljoen euro in 2020 en doorwerkend naar een tekort in 2021.

Financiële maatregelen

Helaas komt de OBA niet in aanmerking voor een noodmaatregelpakket vanuit de overheid. Dit houdt in dat alle financiële tegenslagen uit eigen middelen moeten worden opvangen. Dit heeft geleid tot het besluit om ingrijpende maatregelen te nemen, waaronder het reduceren van de formatie. Dit ingrijpen is in het belang van de toekomst van de OBA. Er is gekozen om dit te doen met een weloverwogen financieel plan, namelijk het versneld uitvoeren van het beleidsplan. Zo gaat deze reorganisatie niet ten koste van de kwaliteit en vernieuwing van de dienstverlening bij de OBA. Afgelopen week heeft de OBA de adviesaanvraag ingediend bij de Ondernemingsraad met uitleg over de reorganisatie, verwachting is hier eind augustus een advies op terug te krijgen. Tot die tijd gaat de OBA uiteraard door met de uitvoer van de wettelijke taken. De verwachting is dat in september een start kan worden gemaakt met de uitvoering van de reorganisatie.

Over de OBA

De OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) heeft 27 locaties in de gemeentes Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. De bekendste vestiging is OBA Oosterdok, vlakbij het Centraal Station van Amsterdam. De OBA inspireert alle Amsterdammers om te blijven leren en maakt kennis, cultuur en informatie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk. De OBA stimuleert ontmoeting en betrokkenheid bij stad en buurt. Met 174.000 leden, bijna 3,8 miljoen bezoekers en zo'n 6.000 activiteiten per jaar is de OBA de meest bezochte culturele ontmoetingsplek in Amsterdam.