Online Cito oefenen met Junior Einstein

Gepubliceerd op: 14 mei 2018 10:20

De vraag naar Cito boeken is groot en dat betekent dat de materialen regelmatig zijn uitgeleend. Om toch te kunnen blijven oefenen kun je vanaf nu ook op de PC's oefenen in maar liefst tien OBA-vestigingen.

Junior Einstein is een online educatieve uitgeverij, hoofdzakelijk gericht op het primair onderwijs. Via de websites rekenen-oefenen.nl, taal-oefenen.nl, citotoets-oefenen.nl, topo-oefenen.nl en de-tafels-oefenen.nl kunnen kinderen op een leuke en verantwoorde manier oefenen. De websites bieden gestructureerde oefenprogramma’s onderverdeeld in thema’s en subthema’s, opgezet op basis van de input en ervaringen van tientallen docenten. Er is aansluiting op de methoden die binnen het Nederlandse onderwijs gebruikt worden.

Oefen met allerlei vakken

Met Junior Einstein kunnen kinderen uit groep 4 t/m 8 in het primair onderwijs oefenen met allerlei vakken. De onderwerpen zijn rekenen, taal, verkeer, tafels, aardrijkskunde, natuur & techniek, levensbeschouwing, begrijpend lezen, geschiedenis en topo.

Deelnemende OBA-vestigingen

De volgende vestigingen bieden Junior Einstein aan op de OBA computers: OBA Bijlmerplein, OBA Banne, OBA Diemen, OBA Javaplein, OBA Mercatorplein, OBA Osdorp, OBA Reigersbos, OBA Slotermeer, OBA Staatsliedenbuurt en OBA Waterlandplein.

Toegang: binnen de OBA via de vaste PC's

Kinderen t/m 18 jaar worden gratis lid van de OBA en hebben 3 uur per dag toegang tot de PC’s in de Centrale OBA en 1 uur per dag in de OBA-vestigingen.