OBA-jeugdleden kunnen gratis oefenen voor eindtoetsen

Gepubliceerd op: 19 maart 2019 09:30

Kinderen op de basisschool die een OBA-lidmaatschap hebben, kunnen vanaf nu gratis oefenen voor de eindtoets (Cito en Inzicht in Eigen Profiel (IEP)) en voor alle schoolvakken via de website van Junior Einstein.

Via junioreinstein.nl kunnen kinderen uit groep 4 t/m 8 in het primair onderwijs oefenen voor de volgende vakken: rekenen, taal, verkeer, tafels, aardrijkskunde, natuur & techniek, levensbeschouwing, begrijpend lezen, geschiedenis en topografie. Toegang tot de oefensite is eenvoudig: een kind kan met de gegevens van de eigen OBA-pas inloggen op onderstaande website en vervolgens oefenen. 

In de OBA of thuis

Oefenen via de site kan op twee plekken:

- In de OBA, op een pc. De toegang tot het internet, en daarmee tot de oefensite, is maximaal 3 uur per dag in OBA Oosterdok en maximaal 1 uur per dag in de overige OBA-vestigingen. Oefenen via een eigen laptop kan ook, dan is het aantal uren toegang onbeperkt. 

- Thuis, onbeperkt toegang. Het kind moet hiervoor het pasnummer en pincode van de OBA-pas gebruiken.

Het OBA-lidmaatschap is gratis voor iedereen tot en met 18 jaar. Nog geen lid? Klik hier.

Over Junior Einstein

Junior Einstein is een online educatieve uitgeverij, hoofdzakelijk gericht op het primair onderwijs. Er is aansluiting op de methoden die binnen het Nederlandse onderwijs gebruikt worden.