Top 10 | Filosofie

Gepubliceerd op: 13 maart 2018 11:39

De Amsterdamse Nacht van de Filosofie op 30 maart belooft een diepgravend festijn te worden. Lees je alvast in met behulp van deze bijpassende filosofische top 10.

1.

Marli Huijer | Leve de publieksfilosofie

Als hoogleraar publieksfilosofie en voormalig Denker des Vaderlands weet Marli Huijer als geen ander hoe ingewikkeld de rol van de publieksfilosoof is. In Leve de publieksfilosofie! gaat zij in op de vraag welke taken, verantwoordelijkheden of verplichtingen de publieksfilosoof heeft. Huijer wisselt theoretische bespiegelingen af met haar persoonlijke belevenissen als Denker des Vaderlands.  

2.

Bert Keizer | Vroeger waren we onsterfelijk

In dit boek reist Bert Keizer weg uit het katholieke Amersfoort, waar hij ooit misdienaar was, naar de goddeloze maar niet minder verwonderlijke wereld waarin wij nu rondtobben. Leven is behelpen, vindt hij, en vanuit die grondhouding heeft hij behartenswaardige dingen te zeggen over geloof en literatuur, filosofie en geneeskunde. 

3.

Ton Derksen | De ware toedracht

Wetenschapsfilosoof Ton Derksen legt uit wat de valkuilen zijn bij het vaststellen van feiten. Hoe voorkom je dat feit en fictie worden verward? Wat is de rol van aannames? Aan de hand van verschillende casussen laat hij zien hoe gemakkelijk - en met welke dramatische consequenties - er fouten worden gemaakt.

4.

Antoine Bodar | Eeuwigh gaat voor Oogenblick 

Bundeling van een achttal gesprekken, door de samensteller geselecteerd en bewerkt, die eerder door de KRO-televisie zijn uitgezonden. Als centraal thema is gekozen voor het eeuwige, dat de voorkeur boven het vergankelijke heeft. De gesprekspartners gaan allen vanuit hun eigen religie of overtuiging in op vraagstukken rond God, jeugd, toekomst en hiernamaals.

5.

Frank en Maarten Meester | Meesters in het hier en nu

Persoonlijk getinte impressie van de 'publieksfilosofie' van de afgelopen twintig jaar in Nederland, in de vorm van een gesprek tussen de twee filosofische broers frank en Maarten Meester.

6.

Ger Groot | De geest uit de fles

Alternatieve geschiedenis van de moderne filosofie die uitgaat van de ontwikkeling van het zelfbeeld van de mens, weerspiegeld in uitingen van kunst en cultuur.

7.

Rene ten Bos | Later word ik filosoof

Al op zesjarige leeftijd wist René ten Bos: ‘Later word ik filosoof’. Na veel omzwervingen is zijn voorspelling uitgekomen: hij is hoogleraar filosofie en in 2017 is hij benoemd tot Denker des Vaderlands. Naar aanleiding van deze erefunctie sprak journalist Peter Henk Steenhuis hem uitgebreid over de belangrijke thema’s in zijn werk.

8.

Leon Heuts | De filosofie twittercanon

Het vluchtigste gecombineerd met het diepzinnigste, het nieuwe met het oude. Dat had Leon Heuts voor ogen toen hij zich voornam, beginnende bij Plato, de kern van het denken van de grootste filosofen te vatten in de 140 tekens van één enkele tweet.

9.

Marlou van Paridon  | De kunst van het stralen

Zijn stralende mensen zonder zorgen? Hebben zij altijd geluk? Verre van dat. Waarvan ga jij eigenlijk stralen? Kun je het beïnvloeden? En wat is het effect van stralen op je omgeving? Dit boek bevat inzichten van meer en minder bekende Nederlanders over stralend door het leven gaan.

10.

Andre de Vries | Amor fati filosoferen tegen het einde

Wanneer is je leven geslaagd? Volgens Friedrich Nietzsche bestaat er een eenvoudige test voor: je leven is gelukt als je het nogmaals wilt. Stemt dit vooruitzicht je vrolijk, dan heb je amor fati (liefde voor het lot).