Top 10 | Geschiedenis van Amsterdam

Gepubliceerd op: 23 oktober 2018 09:39

OBA-medewerker Monique is al vijf jaar lid van de leesclub Amsterdam van de OBA. Zij weet dus als geen ander wat de mooiste boeken over Amsterdam zijn. Dat komt mooi uit, want op 27 oktober viert de stad zijn 743e verjaardag.

1.

Bas Kok | Oerknal aan het IJ

Overzicht van de geschiedenis van het stadsdeel Amsterdam-Noord. Het boek beschrijft heden en verleden van dit afgelegen en eigenzinnige stukje Amsterdam. In het boek lees je welke rol het gebied benoorden het IJ heeft gespeeld in het ontstaan van Amsterdam. 

2.

Peter Jan Knegtmans | Amsterdam. Een geschiedenis

In Amsterdam. Een geschiedenis beschrijft Peter Jan Knegtmans de perioden die Amsterdam heeft doorgemaakt: van neergang en bloei, van stagnatie en groei, en van opstand en harmonie. De wording van een hoofdstad zonder regeringscentrum, die desondanks het middelpunt van Nederland is. 

3.

Joosje Lakmaker | Voorbij de Blauwbrug

Levensverhaal van Leman Lakmaker (1885-1942), grootvader van de schrijfster, die brak met het jodendom, zich uit de armoede in Amsterdam omhoog wist te werken en een carrière begon als uitgever.

4.

Marja Vuijsje | Ons kamp

Geschiedenis van de joodse bakkersfamilie Vuijsje in de jaren voor en vooral na de Tweede Wereldoorlog aan de hand van het levensverhaal van de vader van de schrijfster.

5.

Auke van der Woud | Koninkrijk vol sloppen

Historie van de negentiende-eeuwse achterstandswijken, met speciale aandacht voor sociale en arbeidsomstandigheden en de pogingen om de vuilnisafvoer en riolering te verbeteren.

6.

Geert Mak | Een kleine geschiedenis van Amsterdam

Aan de hand van vele kleine geschiedenissen van bekende en minder bekende Amsterdammers wordt de geschiedenis van Amsterdam verteld vanaf het ontstaan tot heden.

7.

Barbara M.M. van Vonderen | Deftig en ondernemend

Overzicht van de opkomst van een nieuwe stedelijke elite in Amsterdam rond 1860, die voor de hoofdstad een nieuwe bloeiperiode inluidde na een tijd van stagnatie.

8.

Pete Jordan | De fietsrepubliek

Cultuurgeschiedenis rond het fenomeen fietsen in Nederland, met name Amsterdam, verweven met eigen ervaringen van de Amerikaanse auteur als buitenstaander, onbekend met deze oer-Hollandse traditie.

9.

Russell Shorto | Amsterdam

Schrijver en journalist Russell Shorto verbleef enkele jaren in Amsterdam waar hij op zoek ging naar de oorsprong van de tolerantie die de stad zou kenmerken.

10.

Dienke Hondius | Amsterdam gids slavernijverleden

Gids voor locaties in Amsterdam die in verband staan met het koloniale en slavernijverleden van Nederland.

Leeskringen in de OBA

Wil je zelf ook deelnemen aan een leeskring? Lees er alles over op de leeskringenpagina