Top 10 | Werkmotivatie

Gepubliceerd op: 29 augustus 2017 11:12

Nu de zomervakantie er voor velen op zit, is het tijd weer aan de slag te gaan. Put kracht uit deze top 10!

1.

Pascal Cuijpers | Leraren hebben meer vakantie dan mensen 

Columns en verhalen over actuele kwesties in het hedendaagse onderwijs, die tevens een inkijk bieden in het beroep leerkracht.

2.

Chris B. Mulder | Rotsvast in de rimboe

Columns over de verhouding tussen leidinggevenden en werknemers.

3.

Anselm Grun | Plezier in je werk

Pleidooi voor bezinning en bewustwording in de werksituatie, waardoor de voldoening en het plezier in de arbeid van jezelf en anderen groeit.

4.

Hans van der Loo | Energy boost voor jezelf je team

Achtergronden en praktische toepassingen van positieve energie om betere resultaten te behalen voor jezelf en je organisatie.

 

5.

Nina Janssens | Waar heb ik nou eigenlijk voor gestudeerd?

Interviews met tips en adviezen van pas afgestudeerde jongeren die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten.

6.

Caroline Wiedenhof | Loopbaanladders wereldbanen

Over loopbaanontwikkeling in en veranderende samenleving, waarin steeds meer mensen prioriteit geven aan de kwaliteit van leven en samenleven.

7.

Susan David | Emotionele flexibiliteit…bloei op in je werk en in je leven

Een aanpak die ons in staat stelt negatieve emoties te begrijpen en te omarmen, ontwikkeld door dé expert op het gebied van menselijk gedrag en emoties

8.

Brigitte Durruty | Was het maar maandag

Verklaring en toelichting van een neuro-cognitieve visie op stressvermindering, met voorbeelden, adviezen en zelfhulpoefeningen.

9.

Brian Tracy | Eat that frog

Ruim twintig adviezen om efficienter en effectiever te werken.

10.

Jacqueline Boerefijn | Gelukkig voor de klas

Handreiking voor leerkrachten in het voortgezet onderwijs voor meer arbeidsvreugde en de omgang met ongemotiveerde leerlingen.