Top 10: bijlezen in de kerstvakantie

Gepubliceerd op: 13 december 2016 09:30

De kerstperiode is een mooi moment voor al die boeken die je al jaren wilde lezen. De OBA zette 10 van die klassiekers op een rijtje, ideaal om indruk mee te maken tijdens het kerstdiner.

1.

L.N. Tolstoj | Oorlog en vrede

Vroege, wat beknoptere versie van het panoramisch relaas van de Russische samenleving tijdens de oorlog tegen Napoleon (1805-1814).

2.

James Joyce | Ulixes

Beschrijving van achttien episoden uit een dag in het leven van een joodse advertentiecolporteur in Dublin in het jaar 1904, analoog aan de "Odyssee" van Homerus.

3.

Thomas Mann | De Toverberg

Een jonge Duitse ingenieur gaat voor een kort ziekenbezoek naar een Zwitsers sanatorium maar blijft er zeven jaar hangen en komt in aanraking met representanten van allerlei levenssferen.

 

4.

Alexis de Tocqueville | Over de democratie in Amerika

Klassieke studie van de Franse politiek filosoof (1805-1859) over de democratie in Amerika in de negentiende eeuw.

 

5.

Charles Dickens | Grote verwachtingen

De ontwikkelingsdrang van een jongeman in het 19e eeuwse Engeland die na een periode van snobisme en vervreemding van zijn milieu terugkeert naar de eenvoud van zijn afkomst.

6.

Multatuli | Max Havelaar

Een Nederlandse bestuursambtenaar in Indië komt in conflict met een inlandse vorst.

 

7.

J.M. Romein & Annie Romein-Verschoor | Erflaters van onze beschaving; Nederlandse gestalten uit zes eeuwen

Werk van de historici Jan Romein en zijn vrouw Annie Romein-Verschoor. Het werk omvat de biografieën van belangrijke figuren uit de geschiedenis van Nederland.

8.

Hugo Claus | Het verdriet van België

Het leven van een Vlaamse jongen in de jaren 1939-1947, waarin tevens een beeld wordt gegeven van het leven in Vlaanderen in een periode van oorlog, collaboratie en strijd om het overleven.

 

9.

J. Huizinga  |  Herfsttij der middeleeuwen; studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden

Huizinga stelt in dit werk uit 1919 dat de overdreven formaliteit en romantiek van het laatmiddeleeuwse hofleven een verdedigingsmechanisme was tegen de toenemende verruwing van de maatschappij.

10.

Louis Couperus | Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan

Een oude vrouw en haar vroegere minnaar leven in de schaduw van een door hen in het verleden begane misdaad.