top 10: historische boeken (98 jaar OBA)

Gepubliceerd op: 7 februari 2017 10:03

In het kader van een bijna ivoren jubileum, de OBA bestaat over 2 jaar namelijk 100 jaar, deze week een lijst met historische boeken met als onderwerp 'de bibliotheek'.

1.

P. Schneiders  |  Lezen voor iedereen; geschiedenis van de openbare bibliotheek in Nederland

Een overzicht van de geschiedenis van het openbare bibliotheekwezen in Nederland.

2.

Frank Huysmans  |  De betere bibliotheek; over de normatieve grondslagen van het openbaar bibliotheekwerk in het internettijdperk 

Sinds enkele jaren hebben we dankzij digitalisering en internet vanuit de huiskamer toegang tot een overweldigend en divers aanbod aan informatie en cultuur. Zullen burgers de openbare bibliotheek in de toekomst nog nodig hebben om zich te informeren en literair en cultureel te verrijken?

3.

René Zwaap  |  Een nobel bedrijf; vijfenzeventig jaar Openbare Bibliotheek Amsterdam, 1919-1994

Beschrijving van de geschiedenis van de Amsterdamse Openbare bibliotheek. Per directeursperiode worden cijfers gegeven over de collectie, het aantal leden, uitleningen, vestigingen en medewerkers.

4.

James W.P. Campbell  |  De bibliotheek; hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis

James Campbell en Will Pryce hebben de wereld afgereisd en rond de tachtig bibliotheken bezocht en gedocumenteerd.

5.

Erna Slangen  |  Bijzondere collecties in openbare bibliotheken

Portretten van Nederlandse openbare bibliotheken met bijzondere collecties, voorafgegaan door een inleiding over conservering en beheer van zulke collecties en gevolgd door een inventarisatie.

6.

P.J. Buijnster  |  Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie; boek- en prentverzamelaars 1750-2010

In de Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie beschrijft Piet J. Buijnsters de tot op heden min of meer verborgen wereld van particuliere boek- en prentverzamelaars.

7.

Sabine Lebesque  |  Het IJ rondom; gebouwen, gebieden, groen en kunst aan Noordelijke en Zuidelijke IJoever, Amsterdam

Beschrijvingen van meer dan tweehonderd (culturele) projecten, gebouwen, creatieve bedrijven, accommodaties aan de IJ-oevers in Amsterdam, voorzien van foto's en geografische kaarten.

8.

P. Schneiders   |  Nederlandse bibliotheekgeschiedenis; van librije tot virtuele bibliotheek

Overzichtswerk over tien eeuwen bibliotheken in Nederland, met het accent op de wetenschappelijke bibliotheken.

9.

S. Vestdijk  |  Wij blaad'ren in de grachten als in boeken; Amsterdamse gedichten 

Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Openbare Bibliotheek te Amsterdam.

10.

Ad van der Waals  |  Gewoon anders lezen in de openbare bibliotheek; de geschiedenis van de openbare bibliotheekvoorziening voor mensen met een visuele of andere leesbeperking

Hoe hebben overheid, blindenbibliotheken, openbare bibliotheken en de doelgroep in ruim honderd jaar er voor gezorgd dat mensen met een leesbeperking zoveel mogelijk over dezelfde lectuur kunnen beschikken als goedzienden? Een boek over meer dan 120 jaar aangepaste lectuurvoorziening voor mensen die anders lezen.