Top 10 | Poëzie voor beginners

Gepubliceerd op: 23 januari 2017 16:53

Eind januari begint de Poëzieweek. En omdat we in Nederland en België een rijke geschiedenis hebben als het op poëzie aankomt, zetten we een aantal mooie boeken op een rijtje voor alle liefhebbers en dichters in spé.

1.

Yke Schotanus  |  Dichten doe je zo; poëtische technieken en hoe ze te gebruiken

Veel dichters en dichters-in-spe tobben met grote vragen. Rijm je, of rijm je juist niet? Waar breek je een regel af en waarom? En wat kun je in een gedicht met verhaaltechnieken als perspectiefkeuze, ruimtebeschrijving en tijdbehandeling. 

2.

Ted van Lieshout  |  Rond vierkant vierkant rond; de beeldsonnetten

Cursus dichten in woord en veel beelden. Met aandacht voor beeldsonnetten: wat zijn dat en hoe maak je ze zelf? Met kleurenfoto's van bv. een sonnet van bloemen of fietsen en informatie over poëzie.

3.

Ernst van Alphen  |  Op poëtische wijze; een handleiding voor het lezen van poëzie

Voor de niet-goefende poëzielezer is een gedicht vaak een moeilijk te doorgronden geheel. Het ontbreekt de lezer soms aan bekendheid met het instrumentarium van de dichter en met de effecten die met dit instrumentarium beoogd worden. 'Op poëtische wijze' wil deze barrières opheffen.

4.

Ellen Deckwitz  |  Olijven moet je leren lezen; een cursus genieten van poëzie

Honderdduizenden Nederlanders en Vlamingen schrijven gedichten. Maar wie leest ze? Ellen Deckwitz gelooft dat we wel willen maar niet kunnen. Het literatuuronderwijs heeft ons nooit geleerd hoe we een gedicht moeten lezen. En dus denken we bijvoorbeeld dat een gedicht alles mag betekenen. Tijd om dat te veranderen. 

5.

Chrétien Breukers  |  Gedichten schrijven; de regels van het vrije vers

In Gedichten schrijven benoemt Chrétien Breukers de verschillende stadia die het schrijven van het vrije vers kent van de eerste inspiratie, ideeën, invallen, metaforen en metrum tot en met het wikken, het fijnslijpen en het samenstellen van een bundel.

6.

Gerrit Komrij  |  De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten

Verzameling van duizend Nederlandse kindergedichten, vanaf de middeleeuwen tot nu, aangevuld met liedjes, aftelversjes, bakerrijmen en gedichten van kinderen.

7.

Willem Wilmink  |  Handig literatuurboek; voor mensen met meer verstand dan opleiding

Bundeling van eerder los verschenen en nog niet gepubliceerde stukken over poëzie en liedkunst vanaf de middeleeuwen.

8.

C.J. Aarts  |  Domweg gelukkig, in de Dapperstraat; de bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur

De bundel Domweg gelukkig, in de Dapperstraat bevat een beknopt overzicht van de Nederlandstalige dichtkunst van de elfde eeuw tot en met 1988 en is vernoemd naar het gelijknamige gedicht van J.C. Bloem uit 1945.

9.

Menno Wigman  |  Alleen in mijn gedichten kan ik wonen; de bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen is een overzicht van het mooiste wat de Nederlandse poëzie te bieden heeft, zowel voor bevlogen poëziekenners als voor hen die nog nooit eerder een gedicht lazen.

10.

Ilja Leonard Pfeiffer  |  De 100 allermooiste gedichten van de Europese poëzie

Ilja Leonard Pfeijffer en Gert Jan de Vries stelden in 2009 De canon van de Europese poëzie samen, een overzicht van dertig eeuwen Europese poëzie. Dit boek bevat een selectie uit die bloemlezing. Omvatte de top van de gedichtenberg daar nog vijfhonderd titels, in deze beknopte editie is die teruggebracht tot honderd.