With Pride: Veertig jaar lhbti-strijd

Gepubliceerd op: 5 november 2018 11:19

De eerste Pride was een protest. Het waren de lesbiennes die toen de lont in het kruitvat staken. Het bleek het startsein van een turbulente strijd voor gelijke lhbti-rechten. Deze emancipatiestrijd die tot vandaag de dag nog voortduurt, staat centraal in de tentoonstelling With Pride.

De tentoonstelling wordt georganiseerd ter gelegenheid van het veertigjarige jubileum van IHLIA LGBT Heritage en staat in OBA Oosterdok vanaf 8 november 2018.

Opening tentoonstelling

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij de opening van With Pride op donderdag 8 november om 17.00 uur.

40 jaar verzamelen, 40 jaar actie!

Bezoekers worden welkom geheten in een wereld van lesbische guerrilla’s, safe sex activisme, Gay Games en disco’s met acid house. Door middel van verschillende themawerelden beleeft de bezoeker de turbulente geschiedenis van veertig jaar lhbti-strijd. Bijzondere stukken uit de IHLIA-collectie, aangevuld met foto’s en persoonlijke verhalen van pioniers die er destijds bij waren, scheppen een beeld van wat de emancipatiestrijd heeft opgeleverd voor lhbti’ers en voor de samenleving als geheel.

With Pride toont de veranderkracht die ten grondslag ligt aan veel verbeteringen voor de positie van lhbti’ers. We laten zien dat individuen uit de lhbti-community door middel van zelforganisatie, actie en provocatie, lobby en veel zichtbaarheid zaken die goed mis zijn in de samenleving kunnen veranderen’.

Nederland vervult internationaal gezien een voortrekkersrol in het bereiken van gendergelijkheid en sociale acceptatie van lhbti’ers. Toch is er nog altijd geweld en discriminatie. Samen met de bezoeker maakt With Pride de balans op: er is al veel voortgang geboekt, maar er is ook een weg te gaan. Wat hebben de afgelopen veertig jaar opgeleverd? En waar moeten we nog naar streven?

"We moeten er alert op zijn dat deze positieve veranderingen niet worden teruggedraaid. De tentoonstelling doet een appèl op nieuwe generaties om het heft in eigen handen te nemen en te zorgen dat uitsluiting van groepen, discriminatie en ongelijke behandeling uitgebannen worden", aldus Lonneke van den Hoonaard, directeur IHLIA LGBT Heritage

Over IHLIA

IHLIA LGBT Heritage bewaart, ontsluit en toont Europa's grootste lhbti-erfgoedcollectie. Het erfgoedcentrum reflecteert op wat de lhbti-gemeenschap in de afgelopen jaren heeft bevochten en kent de ontwikkelingen van dichtbij. IHLIA heeft een unieke collectie boeken, archieven en foto’s die de geschiedenis vertelt van een deel van de samenleving dat tot voor kort onzichtbaar was.