Onze begunstigers

Na het feestelijke jubileumprogramma in 2019, dat gesteund werd door meer dan 30 partners en fondsen, is de OBA weer volop gericht op de dagelijkse dienstverlening en de vele activiteiten in de bibliotheken. Er zijn veel uitdagingen in de stad waar de OBA een rol in speelt. Van het aanpakken van taalachterstanden en het bevorderen van leesplezier, tot het organiseren van digitale informatiepunten, buurtparticipatie en culturele activiteiten. Ook zijn er initiatieven in voorbereiding, zoals de nieuwbouw van de vestiging OBA Slotermeer aan de Postjesweg.

Inmiddels zijn er bijdragen ontvangen voor diverse projecten, waar we zeer erkentelijk voor zijn: 

Ouderen

OBA maatje: uitbreiding van het vrijwilligersproject OBA Maatje is mogelijk dankzij de bijdragen van ZonMW vanuit het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid ’ van het ministerie van VWS en van de Stichting drs. Cor van Zadelhoff Fonds. OBA Maatjes gaan op bezoek bij eenzame of niet mobiele ouderen en brengen boeken en andere media. Er ontstaat een band, eenzaamheid wordt verminderd en de ouderen kunnen gebruik blijven maken van de diensten van de OBA.

lees meer over OBA Maatje

Het seniorenaanbod van de OBA is mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage van het VSB fonds, het Oranjefonds, Sluyterman van Loo en RCOAK. Want dankzij deze steun hebben wij mooie activiteiten kunnen organiseren waarmee kwetsbare Amsterdamse senioren iets leerden, hun wereld verbreedden, ontspanden en elkaar of anderen ontmoetten.

Onze dank gaat ook naar de talloze mensen, vrijwilligers en samenwerkingspartners die samen met de OBA een prachtig aanbod voor de Amsterdamse senioren hebben ontwikkeld. 

bekijk het aanbod voor senioren

CultuurPlus: het platform dat cultuurparticipatie voor ouderen faciliteert heeft een bijdrage gekregen van de gemeente Amsterdam. Cultuurplus zorgt ervoor dat veel meer ouderen gebruik kunnen maken van cultuur, in dit geval van speciale activiteiten voor ouderen in de OBA. 

lees meer over CultuurPlus

Jongeren

De Amsterdam Designathon Challenge 2020: dit event gaat plaatsvinden dankzij  bijdragen van de Rotarkids, stichting Zonnige  Jeugd, Nut Amsterdam, Janivo en het OBA Josephus Jitta fonds. Kinderen van tien verschillende basisscholen gaan in de Maakplaatsen van de OBA ontwerpend aan de slag met de vraag hoe Amsterdammers beter met elkaar kunnen samenleven. Aan het einde komen ze allemaal samen in het prachtige OBA Theater op Oosterdokseiland voor een slotmanifestatie en de uitreiking van de Award. 

lees meer over de Designathon Challenge

De Jonge Uitvinders: dit project heeft een bijdrage gekregen van stadsdeel Nieuw West. Kinderen van vier basisscholen uit achterstandswijken nemen een schooljaar lang deel aan workshops na school in de Maakplaatsen van de OBA, waarmee ze zich ontwikkelen tot heuse makers en experts! Ze vergroten hun vaardigheden en daarmee ook hun kansen op school en daar buiten.  

lees meer over De Jonge Uitvinders

Basisvaardigheden

Digitale informatiepunten, Digitale vaardigheden en Magistercursus: diverse projecten op het gebied van basisvaardigheden zijn mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de KB, ministerie van OCW, de Belastingdienst en de gemeente Amsterdam. Veel volwassenen zijn niet digivaardig, waardoor ze belangrijke voorzieningen onvoldoende benutten. In de OBA leren ze digitale vaardigheden toegepast op de vraag. Dat kan gaan om het aanmaken van en omgaan met een DigiD, hulp bij belastingaangifte, het gebruik van Magister etc.  

lees meer over het aanbod op het gebied van basisvaardigheden van de OBA

Particuliere giften

Ook is het OBA Josephus Jitta fonds in 2019 van start gegaan; het kleine interne steunfonds voor OBA projecten in het kader van gelijke kansen. Particuliere giften, legaten en nalatenschappen worden in dit fonds ondergebracht en ingezet voor passende OBA projecten waarvoor de bestaande middelen ontoereikend zijn. Dankzij de Vrienden en een gulle particuliere gever, is het fonds flink gegroeid. De eerste middelen zijn toegekend aan de Amsterdam Designathon Challenge, zie hierboven. We hopen de activiteiten van het fonds dit jaar verder uit te bouwen.

lees meer over het OBA Josephus Jitta fonds

De basis: overheden

De OBA is een particuliere stichting, maar zij zou haar werk niet kunnen doen zonder overheidssubsidies. Grote maatschappelijke uitdagingen worden zo samen aangepakt. Zowel lokale als landelijke en Europese subsidies worden hiervoor ontvangen. De grootste subsidiegever van de OBA is de gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel al jaren vaste subsidiënten.


De OBA beschikt over de culturele ANBI status. Voor meer informatie over geven aan de OBA kunt u contact met ons opnemen.