Onze projecten

Als u de OBA wilt steunen, vinden we het belangrijk dat u een project of activiteit kunt kiezen die u aanspreekt en aansluit op uw doelstellingen. In een gesprek kunnen we hier uitgebreider op ingaan.

De volgende projecten bieden aanknopingspunten, in het kort het wat en waarom. 

Samen lezen

Samen lezen en praten is essentieel voor de taalontwikkeling en de kansen van kinderen. En voor het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid.  Hoe jonger dat begint, hoe beter het is. Met Boekstart, de Voorleesexpress en voorleesactiviteiten zet de OBA in op het ondersteunen van een gezinsaanpak. Uw steun is onmisbaar.

lees meer over Samen lezen, samen praten

Maakplaatsen

In de maakplaatsen van de OBA krijgt ieder kind de kans de vaardigheden te ontwikkelen die passen bij deze tijd. Maar ook volwassenen mogen hier experimenteren met 3D printers, laserprinters en hun digitale vaardigheden ontplooien.

lees meer over de Maakplaats 021

OBA Maatje

Om Amsterdammers met elkaar te verbinden, is de OBA gestart met OBA Maatje. Een OBA Maatje is een enthousiaste vrijwilliger die met boeken, films en/of luisterboeken één keer per maand een bezoek brengt aan mensen die minder mobiel zijn. Dit kunnen ouderen zijn, maar ook jongeren met een handicap of chronische ziekte.

lees meer over OBA Maatje

Leef en Leer! punten

OBA Leef en leer! punten zijn er voor alle Amsterdammers die beter willen leren lezen, schrijven, rekenen of de computer gebruiken. Het percentage laaggeletterden bedraagt in Amsterdam 18% en dat is erg hoog. Leef en leer! wijst de weg en ondersteunt ook de vele vrijwilligersorganisaties in de buurt met onder andere trainingen voor taalvrijwillligers.

lees meer over Leef en Leer!

Huis van alle talen

Een nieuw bruisend internationaal programma. In OBA Oosterdok wordt een collectie opgebouwd van boeken in meer dan 300 talen die in Amsterdam voorkomen. Rondom de collectie worden activiteiten georganiseerd door, voor en met meertalige Amsterdammers.

lees meer over Huis van alle Talen

De OBA beschikt over de culturele ANBI status. Voor meer informatie over schenken en nalaten kunt u contact met ons opnemen.

Foto Huis van Alle Talen: Luuk Kramer.