Particulieren

Uw steun is voor de OBA heel belangrijk, of dit nu om een klein of groot bedrag gaat. De OBA beheert uw gift in haar nieuwe steunfonds, het OBA Josephus Jitta fonds. Dit fonds is in 2019 ingesteld voor het uitbreiden van speciale projecten voor de jeugd, laaggeletterden en ouderen, waarvoor onze subsidie ontoereikend is. De OBA heeft de culturele ANBI status en dat levert extra belastingvoordeel op voor u als schenker.

lees meer over de projecten van de OBA

Omdat ik weet hoe belangrijk een bibliotheek in de buurt is, vooral voor mijn kinderen. Vrijwel mijn hele leven kom ik al in de OBA. Toen ik in de bijstand zat, gingen mijn dochter en ik vaak naar OBA Cinétol. We hadden nooit zoveel gelezen als ik alles had moeten kopen. Inmiddels ben ik vriend van de OBA geworden, als 'terugbetaling' voor al die jaren. En omdat ik alle kinderen diezelfde lol van het lezen gun.

— Eva van Goor (57)

Vriend van de OBA

Voor  € 110, - per jaar bent u lid én Vriend van de OBA (inclusief OBA-Totaal-lidmaatschap). Een a twee keer per jaar nodigt de OBA haar Vrienden/begunstigers uit voor een voorstelling of activiteit, met een Vriendendrankje na afloop. In voorjaar 2020 bent u bovendien welkom bij een speciale Vrienden/begunstigers rondleiding achter de schermen. 

meld u aan als Vriend van de OBA

Giften

Wilt u geen lid of Vriend worden maar wel een bijdrage aan ons steunfonds overmaken? Daar zijn we u zeer erkentelijk voor. Graag nodigen we u ook uit voor onze vriendenactiviteiten. U kunt uw (Vrienden-) bijdrage ook als een periodieke gift voor vijf jaar samen met ons vastleggen. Een groot voordeel is dat uw gift dan aftrekbaar is en u dus een deel terug kunt ontvangen van de Belastingdienst. Meer informatie en het formulier vindt u op de website van de Belastingdienst/ periodieke gift. U kunt ook contact met ons opnemen, dan helpen we u graag.

Nalaten

Veel mensen doneren bij leven, maar vinden het ook een prettig idee als ze na hun overlijden een goed doel kunnen blijven steunen. Met uw bijdrage kan de bibliotheek voor meer mensen het verschil maken.

lees meer over nalaten aan de OBA

OBA Josephus Jitta fonds

Het OBA Josephus Jitta fonds is een steunfonds dat de activiteiten van de OBA op gebied van gelijke kansen en de inclusieve stad ondersteunt.

lees meer over het OBA Josephus Jitta fonds

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.