Nalaten aan de OBA

Wist u dat het mogelijk is om de OBA op te nemen in uw testament, bijvoorbeeld met een legaat? Omdat de OBA de culturele ANBI status heeft, komt uw gift voor 100%, zonder inhouding van erfbelasting, ten goede aan de projecten van de OBA.

Vroeger kwam ik elke week bij de OBA met mijn ouders. We kwamen dan thuis met een tas vol boeken, voor elk wat wils. Dat gaf me zo’n gelukzalig gevoel, al die verhalen en kennis die ik tot me kon nemen. Ik zie wel dat kinderen van nu steeds meer digitale middelen gebruiken. Hopelijk lezen ze ook nog mooie verhalen. De bibliotheek blijft belangrijk, ik kan me geen leven zonder voorstellen.

— Mevrouw M. Bakker, 78 jaar, al 66 jaar OBA lid

Misschien heeft u ook zo’n mooie herinnering, kwam u als kind ook al in de bibliotheek om uw leeshonger te stillen, om uw wereld verder te vergroten?  Boeken waren duur, die kocht je niet zomaar. Hoe belangrijk was het om als kind je eigen nieuwsgierigheid te kunnen voeden, in een huis vol kennis en verhalen.

Al honderd jaar komen heel veel Amsterdammers naar de vestigingen van de OBA. Van generatie op generatie geven ze dit aan elkaar door. Om te lenen, te lezen, iets op te zoeken, te studeren, elkaar te ontmoeten of gewoon voor een praatje.

De kloof tussen kansrijke en kansarme kinderen wordt alleen maar groter. De OBA stelt zich ten doel om ondanks alle bezuinigingen haar 27 vestigingen te laten voortbestaan en haar aanbod verder vernieuwen. Want ook voor kinderen van nu is de bibliotheek belangrijk. De bibliotheek kan het verschil maken. Met uw legaat helpt u ons om speciale projecten voor kinderen, laaggeletterden en/of eenzame ouderen te realiseren.  Bij donaties van € 10.000 of meer kunt u ook aangeven welke doelgroep u met uw legaat graag wilt steunen. 

Helpt u om dit voor iedereen ook in de toekomst bereikbaar en laagdrempelig te houden?

De OBA beschikt over de culturele ANBI status.Voor meer informatie over schenken en nalaten kunt u contact met ons opnemen.