OBA Josephus Jitta fonds

Het OBA Josephus Jitta fonds is een steunfonds dat de activiteiten van de OBA op gebied van gelijke kansen en de inclusieve stad ondersteunt. Alle bijdragen van particulieren worden in dit fonds transparant beheerd.

Het fonds is bedoeld voor projecten waarvoor de reguliere subsidie niet toereikend is. De focus ligt op het vergroten van de kansen van kinderen in achterstandssituaties, op de vaardigheden van laaggeletterde ouders en op het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. 

Maar liefst 34% van de Amsterdamse kinderen heeft bij de start op de basisschool een flinke taalachterstand. Voor hun ontwikkeling is (samen) lezen, leren en ontdekken belangrijk. Ook het verbeteren van de vaardigheden van hun ouders draagt bij aan het vergroten van hun kansen in het leven. Ook zijn er veel kwetsbare ouderen in Amsterdam waar de OBA veel activiteiten voor organiseert.

Jo Josephus Jitta

Het steunfonds is in 2019 in het leven geroepen bij het 100-jarig bestaan van de OBA. Ter herdenking van de voormalige bestuursvoorzitter van de OBA is het fonds aan hem opgedragen. Jo Josephus Jitta was een sociaal bewogen en kunstminnende Amsterdammer die de ontwikkeling van kinderen en van de stad een warm hart toedroeg. Hij werd samen met zijn vrouw omgebracht door de nazi’s in 1943 in Sobibor. Meer leest u in het jubileumboek van de OBA en in een interview in Het Parool met zijn inmiddels 88 jarige dochter, Carla Josephus Jitta. Ook schreef zij het aangrijpende boek 'Ik worstel en kom boven', dat te leen is bij de OBA. 

donaties

U kunt het fonds steunen met een donatie, legaat of door Vriend te worden. Donaties ovv OBA Josephus Jitta fonds kunt u overmaken naar de OBA, NL16RABO0149244452. Vermeld u s.v.p. uw mailadres, dan houden we u graag op de hoogte van activiteiten en uitnodigingen van het fonds. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.