Missie en beleidsvisie

De Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen. De OBA is opgegeven als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Missie OBA


De OBA:

inspireert alle Amsterdammers om te blijven leren

  • faciliteert een leven lang leren via passend aanbod voor elke leeftijdsgroep
  • maakt het mogelijk om nieuwe vaardigheden van de 21ste eeuw te leren
  • heeft bijzondere aandacht voor mensen die moeite hebben met taal en digitale vaardigheden

maakt kennis, cultuur en informatie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk

  • wil vrije toegang bieden tot alle denkbare informatiebronnen en -technologie
  • is zeven dagen per week beschikbaar met ruime openingstijden van onze vestigingen
  • biedt een optimale service aan bezoekers op de fysieke en digitale platforms

stimuleert reflectie, ontmoeting en betrokkenheid bij stad en buurt

  • als ontmoetingsplaats voor diversiteit aan talen en culturen uit de stad
  • met aandacht voor maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, zelfredzaamheid, duurzaamheid
  • werkt intensief samen met groepen en organisaties in stad en buurt

Visie


Sinds 1919 is de OBA de plek waar Amsterdammers komen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Waar dit in de 20ste eeuw in bibliotheken vooral gebeurde met boeken, vraagt de 21ste eeuw om meer leervormen en een breder aanbod. De uitdaging voor ons is om ervoor te zorgen dat alle Amsterdammers kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving en dat niemand achterblijft.

De OBA zet zich in voor een Amsterdam waar iedereen gelijke kansen heeft. De OBA biedt kansen om kennis en vaardigheden te verwerven, om actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, talenten te ontplooien, kortom: om je leven te verrijken. 
Daarom is de OBA altijd in de buurt, goed bereikbaar en relevant voor alle Amsterdammers. Een prikkelende en bruisende plek, waar de vele talen en culturen uit de stad bij elkaar komen, waar ruimte is om vaardigheden van de 21ste eeuw te leren, met aandacht voor maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, zelfredzaamheid en duurzaamheid.

De OBA wil bovendien de plek van de stad zijn om elkaar te ontmoeten, niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken. Dit realiseren we in samenwerking met Amsterdamse initiatieven en organisaties. Door onze fysieke en digitale ruimtes met hen te delen, wordt in alle buurten van de stad een veilige, aantrekkelijke, kennisrijke publieke omgeving gecreëerd. Van, voor en door de bewoners.

Koers 2030


De OBA heeft een Beleidsvisie opgesteld voor de periode 2022-2030:

OBA Koers 2030

Voorgaand:
Innovatieprogramma 'Samen leren, Samen leven'
Beleidsvisie 2019-2022
MTO 2019
Beleidsplan 2015-2018
Samenvatting Beleidsplan 2015-2018

Feiten en cijfers


OBA

• OBA Oosterdok en 26 wijkvestigingen
• 28 uitleenpunten
• meer dan 10.000 activiteiten per jaar (theatervoorstellingen, exposities, workshops)
• collectie: 1,3 miljoen materialen
• bijna 2,5 miljoen uitleningen per jaar
• jaarlijks ruim 4 miljoen bezoekers
• jaarlijks ruim 1,3 miljoen bezoekers online
• 160.000 leden
• actief op social media: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (obamsterdam)

OBA Oosterdok
• horecafaciliteiten (OBA café, restaurant Babel en theaterfoyer)
• ruim 4.000 bezoekers per dag (jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers)
• 9 publieksvloeren
• 225 werkplekken
• 20 computers voor het raadplegen van catalogus en databanken
• 1.000 zitplaatsen
• gratis WiFi voor leden, en niet-leden
OBA Theater met 260 zitplaatsen
OBA Forum met 90 zitplaatsen
• Juniortheater voor jeugdprogrammering
• oppervlakte: 28.000 m²
• magazijnen: 25.000 meter boekenplank
• 6 vergaderzalen OBA Congres 

*self service van 08.00 tot 10.00

Overige gegevens Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam


ING:
NL59 INGB 0000 0136 05
ABN AMRO: NL80 ABNA 0548 2325 47
BTW-nummer: NL 0030.58.086.B.01
KvK-nummer: 41197851