project2020

Prototypes Projectweek 2020 OBAxHvA: eigenaarschap, privacy en zelfredzaamheid

Metis

prototype

Een webapplicatie die lezers helpt bij het begrijpen van een stuk tekst. 

prototype | GitHub

Didi de Papagaai

prototype

Didi is een voice assistant die kinderen hun woordenschat laat vergroten.
prototype : GitHub

Slide maker for kids

prototype

Maak makkelijk presentaties en documenten met office junior.
prototype | GitHub

LibraryNotes

prototype

Zoeken naar boek voor werkstuk, mogelijkheid om notities te maken van samenvatting.
prototype : GitHub

Datahulpje

prototype

Kies je datahulpje en bepaal welke informatie de OBA van jou mag gebruiken. 
prototype | GitHub

Wat weet de OBA van jou?

prototype

op basis van uitleendata te zien wat voor voor persoon jij bent. Het laat zien dat er best welke informatie die je niet openbaar ziet. prototype | GitHub

Bronnen voor jouw werkstuk!

Zoek bronnen voor jouw werkstuk!

prototype | GitHub

OBA Paper

Met OBA Werkstuk maker kun je boeken opvragen en deze uitwerken in een werkstuk via een editor
prototype | GitHub

Werkstukmaker

prototype

Beschrijving: Genereer een werkstuk door het beantwoorden van een aantal vragen. Kris Kuiper
prototype | GitHub

Choose your data

prototype

Project uses the OBA API to collect data. It can search for certain titles, and you can decide what data is used about you for recommendations.prototype | GitHub

Boekhappen

prototype

Kinderen van 9-12 jaar kunnen door te ‘boekhappen’ inspiratie opdoen voor een onderwerp van een werkstuk. prototype | GitHub

Eerste Hulp Bij Werkstukken

Met deze site kunnen kinderen een goede basis opzetten voor hun werkstuk.
prototype | GitHub

Werkstuk themawiel

prototype

Kinderen enthousiast maken met het bedenken van een werkstukonderwerp.
prototype | GitHub

Kids Search: Animal Edition

prototype

Visual search for finding animal related books for school projects.
prototype | GitHub

Quick helper

prototype

Deze app help kinderen om snel onderwerpen te zoeken en boeken te bekijken.
prototype | GitHub

Cultural OBA

prototype

OBA Cultural Center helpt kinderen inspiratie op te doen voor een onderwerp. 
prototype | GitHub

OBA Data Editor

prototype

OBA data editor is een profiel waar gebruikers hun data kunnen aanpassen.
prototype | GitHub

De sterrenkast

prototype

interactieve boekenkast die gebruiker vult met query. je kan naar een detailpagina ovoor info/reserveren, filteren door te schieten. prototype | GitHub

Booky

prototype

Booky is een tool voor scholieren om kennis maken met verslagen en de OBA.
prototype | GitHub

BoekPoint

prototype

Zoek jouw boek en creëer hiervoor je eigen presentatie met behulp van een template.
prototype | GitHub

Werkstukopedia

prototype

Helpt bij het vinden van een goed onderwerp voor het werkstuk door middel van visuele input en verschillende filters. prototype | Github

Books Based On History

prototype

Manipuleer voorgestelde boeken op basis van jouw leengeschiedenis

prototype | GitHub

Spreekbeurt Helper

prototype

Een app die helpt bij het vinden van bronnen voor een spreekbeurt.

prototype | GitHub

Jouw Boek

prototype

Gebruikers krijgen aanbevelingen op basis van hun privacy profiel.

prototypes | GitHub

OBA Easy Essay

protoype

Werkstuk template die kinderen helpt met het indelen van hun document.
protoype | GitHub

Marco's OBA-avontuur

prototype

Marco is opzoek naar een onderwerp voor zijn werkstuk. Ga je hem helpen?
prototype | GitHub

OBA-Face

prototype

Boeken kiezen met je glimlach, of een lijst boeken genereren op basis van emotie. Huisstijl past aan op basis van je leeftijd. prototype | GitHub

OBA voorleeshulp

prototype

registreer gmail-adres in testomgeving voor toegang
This prototype guides parents and children through a child`s book. prototype | GitHub

Ines de Papagaai

prototype

registreer gmail-adres in testomgeving voor toegang. Google assistent die woorden introduceert vervolgens overhoort. prototype | GitHub