Is het mogelijk om materiaal, geleend d.m.v. Interbibliothecair Leenverkeer bij een andere bibliotheek, via de OBA-website verlengen?

Nee, dat is niet mogelijk.