Kan ik materiaal, dat niet tot de collectie van de OBA behoort, via de OBA-website reserveren?

Ja dit kan, via IBL-V.

Lees hier meer over aanvragen van materialen van buiten de OBA. Ook kan dit soort materiaal - in principe - via het IBL (Interbibliothecair Leenverkeer) worden aangevraagd. De gewenste titel moet dan wel elders in een collectie zijn opgenomen en voor uitlening beschikbaar zijn gesteld. Er zijn kosten aan verbonden.