Wat zijn de kosten van verlengen?

Kosten bij verlengen zijn gelijk aan de kosten die aan het lenen van materialen verbonden zijn. Bij te laat verlengen van de materialen worden de gebruikelijke boetetarieven gehanteerd.