Nieuwe OBA-vestiging in Ganzenhoef (Zuidoost)

De OBA opende in 2018 een leer/werkbibliotheek in het CEC-gebouw, vlakbij metrohalte Ganzenhoef in Bijlmer-Oost. In dit Cultureel Educatief Centrum zitten onder meer een dependance van de onderwijsinstellingen Orion, ROC op Maat, ROC Educatie (inburgering), en kinderdagverblijf Kids Academy. De OBA wil met deze partijen gaan samenwerken.

Naast het bestaande vestigingennetwerk onderzoekt de OBA de mogelijkheden om ‘junior hotspots’ in te richten, in de buurt van scholen en kinderrijke woongebieden. De leer/werkbibliotheek in het CEC-gebouw wordt opgezet als een pilot hiervoor. 

Leren en werken

Het CEC-gebouw wordt dé plek waar leerlingen met een achterstand tot de arbeidsmarkt gestimuleerd worden tot ondernemerschap en werkervaring op kunnen doen. In het gebouw zijn naast de huidige leslokalen, verschillende restaurants, een fitness centrum, een hotel, een zalencentrum en andere maatschappelijke voorzieningen gepland. Al deze voorzieningen zijn ook leerwerkplaatsen voor de leerlingen in het gebouw.

Eerder deze maand vestigde zich Stichting Bijlmer 50 jaar in het CEC, de organisatie die in 2018 alle festiviteiten rondom het 50-jarig bestaan van de Bijlmer organiseert. 

Werkgebied

Het CEC-gebouw ligt in Bijlmer-Oost, waar ruim 27.000 mensen wonen, waarvan zo’n 6.000 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Veel van deze jongeren groeien op in een kwetsbare situatie en hun onderwijsresultaten blijven achter op het stedelijk gemiddelde. De nieuwe ‘hotspot’ OBA Ganzenhoef wil eraan bijdragen dat kinderen meer kansen krijgen zich te ontwikkelen. Dat doet de OBA onder meer door jonge kinderen, ouders/ verzorgers en professionals te ondersteunen bij taalverwerving en taalontwikkeling (zoals via BoekStart). Door jongeren te ondersteunen bij het verkrijgen en ontwikkelen van digitale- en taalvaardigheden.

Samenwerking met opleidingen

Samen met  Orion en ROC verkent de OBA de mogelijkheden om een Maakplaats 021 te starten onder begeleiding van docenten en leerlingen van beide onderwijsinstellingen. Daarvoor maakt de OBA gebruik van de ervaringen en programma’s uit onze andere Maakplaatsen 021 (een samenwerking met Waag Society, Pakhuis De Zwijger en Hogeschool van Amsterdam). Daarnaast wil de OBA met leerlingen van het Orion en ROC leerwerktrajecten starten op het gebied van facilitaire werkzaamheden, receptiediensten, toezicht en educatieve programma’s.

Toekomst

Tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van de Centrale OBA heeft directeur Martin Berendse aan wethouder Kajsa Ollongren de OBA-visie ‘Koers 2025’ gepresenteerd. Belangrijk uitgangspunt van deze visie is dat er voor alle schoolkinderen een OBA-vestiging op loopafstand in de buurt moet zijn. Om dit plan te realiseren, zullen er in de nabije toekomst meer ‘junior hotspots’ moeten worden gecreëerd. De nieuwe vestiging OBA Ganzenhoef is een eerste stap.