Oefen vakken van de basisschool met Junior Einstein

Kinderen op de basisschool die een OBA-lidmaatschap hebben, oefenen thuis gratis voor de eindtoets (Cito en Inzicht in Eigen Profiel (IEP)) en voor alle schoolvakken via de website van Junior Einstein.

Via junioreinstein.nl kunnen kinderen uit groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs aan de slag met de volgende vakken:

  • rekenen
  • taal 
  • verkeer
  • tafels
  • aardrijkskunde
  • natuur & techniek
  • levensbeschouwing
  • begrijpend lezen 
  • geschiedenis
  • topografie

Toegang tot de oefensite is eenvoudig: een kind kan met de gegevens van de eigen OBA-pas inloggen op onderstaande website en vervolgens oefenen. 

ga naar Junior Einstein

Over Junior Einstein

Junior Einstein is een online educatieve uitgeverij, hoofdzakelijk gericht op het primair onderwijs. Er is aansluiting op de methoden die binnen het Nederlandse onderwijs gebruikt worden.

lees meer over digitale bronnen