Partners

Partners

Maakonderwijs is de toekomst, het biedt kinderen en jongeren de vaardigheden die onmisbaar zijn in het vormgeven van een nieuwe wereld. Vanuit deze overtuiging hebben we de Mokum Maakcoalitie opgezet. Samen met dertien partners nemen we onze verantwoordelijkheid om een leeromgeving te creëren waar alle jonge Amsterdammers hun creatieve, sociale, culturele, digitale en techn(olog)ische vermogens kunnen ontwikkelen. We leren je graag kennen!

OBA

De OBA zet zich in voor een Amsterdam waar alle bewoners gelijke kansen hebben. De OBA biedt een plek waar zij zich een leven lang kunnen ontwikkelen. Een prikkelende en bruisende plek, waar de vele talen en culturen uit de stad bij elkaar komen, waar ruimte is om vaardigheden van de 21ste eeuw te leren, met aandacht voor actuele maatschappelijke en sociale thema’s. Door onze fysieke en digitale ruimtes te delen met Amsterdamse initiatieven en organisaties wordt in alle buurten van de stad een veilige, aantrekkelijke, kennisrijke publieke omgeving gecreëerd. De OBA is dé plek in de stad waar we vrij zijn, waar we gelijk zijn én waar we elkaar leren kennen.

Waag

Waag is een Future Lab voor design en technologie en werkt aan de toekomst door samen aan het maken van praktische veranderingen in het heden te werken. Zo kunnen we die andere wereld realiseren. Waag richt zich op technologie als instrument voor sociale verandering. Op lokaal, nationaal en Europees niveau werkt ze samen met burgers, organisaties, overheden, kunstenaars, activisten, ontwerpers en onderzoekers aan projecten die verandering bewerkstelligen. Om een toekomst te ontwerpen die voor iedereen werkt, moet iedereen betrokken worden aan de ontwerptafel. De komende jaren gaan we op expeditie naar de toekomst. We trekken het land in en kiezen voor het gesprek met iedereen. Wat is voor jou een wenselijke toekomst, wat kun je daar zelf aan bijdragen en wat heb je daarvoor nodig? Dat bespreken we samen, ga met ons mee op expeditie naar de toekomst!

Pakhuis de Zwijger

Pakhuis de Zwijger is een onafhankelijk platform voor stad en stedeling. Wij vragen jong en oud om op een nieuwsgierige en kritische wijze na te denken over de stad van morgen. Voor de toekomst van ons dagelijkse leven. In onze programma’s spelen we direct in op actuele stedelijke thema’s en trends. We creëren nieuwe verhalen en brengen we talenten en gevestigde namen samen. Want we doen het samen. Samen zijn we de nieuwe wereld.

Hogeschool van Amsterdam

De HvA ontwikkelt kennis in de stad en door studenten op te leiden voor beroepen van de toekomst. De HvA is een grootstedelijke hogeschool met een breed aanbod aan opleidingen, waarin studenten leren om zelfstandig en met elkaar op hoog niveau te werken. We zijn nieuwsgierig en onderzoeken vragen van de stad op het gebied van bijvoorbeeld wonen, gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid. We zijn creatief en ontwerpen slimme en duurzame oplossingen voor mensen die in de stad leven en werken. Samenwerking met bedrijven, scholen en andere organisaties speelt daarbij een grote rol. En natuurlijk met studenten. Creating tomorrow, daar zijn we mee bezig. Ofwel: samen maken we de stad van morgen.

Monique Pijls

Cinekid

Cinekid laat kinderen film ervaren, nieuwe vertelvormen onderzoeken, om zo iets meer over zichzelf en de wereld te ontdekken. Cinekid gebruikt film, in de breedste zin, om kinderen te helpen ontwikkelen tot zelfstandige, bewuste en weldenkende wereldburgers. Kinderen leren verhalen te interpreteren en zelf te vertellen, waardoor gaten tussen culturen en generaties worden gedicht. Cinekid verwondert, vermaakt en verbindt. Kinderen zijn de nieuwe wereld.

Heleen Rouw

Nemo

NEMO Science Museum brengt wetenschap en technologie op een interactieve en laagdrempelige manier dichter bij het publiek. Dat doen we in het museum, op school, bij landelijke evenementen en online. Wetenschap en technologie stellen ons in staat de wereld en onszelf steeds beter te begrijpen, onszelf als mens te ontwikkelen en de wereld klaar te maken voor de toekomst. NEMO maakt jong en oud nieuwsgierig naar de kracht, het belang en het bijzondere van wetenschap en technologie.

Meie de Laar

NewTechKids

NewTechKids leert leerlingen van de basisschool en middelbare school op nieuwe manieren over technologie – manieren die niet alleen gericht zijn op coderen. We moedigen kinderen aan om kritisch na te denken over de gevolgen, implicaties en ethische bezwaren ervan. Samen met kinderen bespreken en ontleden we technologie, en dagen hen vervolgens uit om tech prototypes te ontwerpen, te bouwen en te programmeren. Zo vormen we hen om van passieve tech-gebruikers naar actieve tech-makers. We doen ons best om onze leerervaringen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor een diverse en inclusieve groep kinderen – uit groepen die ondervertegenwoordigd zijn in de tech-industrie: meisjes, kinderen van kleur en kinderen uit gezinnen met lage inkomens.

Deborah Carter

Cultura Nederland

Om kinderen gelijke kansen te bieden en voor te bereiden op de toekomst wil Cultura Nederland zo veel mogelijk kinderen op basis- en middelbare scholen laten kennismaken met kunst, cultuur, wetenschap, techniek en maakonderwijs.

Dit doen we door het aanbieden van interactieve workshops. Daarnaast levert Cultura Nederland inval-vakdocenten om scholen te verlichten en leerachterstanden te verkleinen.Via cultuureducatie maakt elk kind op school kennis met kunst en cultuur. Noodzakelijk, omdat ze via cultuuronderwijs vaardigheden leren, zoals reflecteren, samenwerken en communiceren.

Bijzonder, omdat kinderen op een creatieve en inspirerende manier hun talenten en hun passie leren ontdekken. Cultuureducatie maakt het onderwijs levendig, concreet en leuk. Het inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen. Leerlingen leren door bezig te zijn met cultuur beter kijken en beter vragen stellen.

Yannick van Balen

Designathon Works

Designathon Works creëert ruimte en mogelijkheden waarin kinderen zelf de nieuwe wereld kunnen vormgeven. Kinderen zijn de toekomst, maar ook het heden. Met de Designathon-methode bedenken, bouwen en presenteren kinderen hun zelfbedachte oplossingen voor milieu en sociale kwesties. Kinderen worden vaak door de samenleving onderschat, terwijl ze steeds laten zien dat ze vindingrijke oplossingen bedenken. Denk aan het tegengaan van CO2 uitstoot, het verbinden van Amsterdammers uit verschillende stadsdelen, en het verrijken van de biodiversiteit in de stad. In onze wereld zijn kinderen co-creators van de stad.

Emer Beamer

The Beach

The Beach ontwerpt en maakt samen met mensen in hun eigen leefomgeving. Lokaal ingebed en dichtbij, met aandacht voor ieders talenten en dromen. Opdat iedereen maker kan zijn. Wij zien elke dag dat samen maken ruimte creëert voor eigenheid: om je eigen stem te vinden, vertrouwen te krijgen in jezelf en anderen, vaardigheden te leren & oefenen en je verbeelding te laten spreken. In de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West vormt onze werkplaats met plekken en energie van anderen een hub die ruimte geeft aan verbeelding, van jong tot oud. Een plek die ambities en mogelijkheden verbindt. Gezien worden, er zijn zoals je bent en iets kunnen betekenen voor anderen is waar het steeds meer om draait. Dat laten de makers van de Wildemanbuurt zien, door zichzelf maar ook hun buurt te manifesteren. Wat we leren in de Wildemanbuurt delen we, want samen maken we de nieuwe wereld.

Teike Asselbergs

Next Nature

Next Nature is een futurelab dat de natuur van de toekomst onderzoekt. Wij mensen zijn van nature technologisch en technologie is zo nauw met ons bestaan verweven dat er een nieuwe setting ontstaat die het leven op aarde verandert, een next nature. Onze speculatieve exposities gaan over grote maatschappelijke uitdagingen en maken mogelijke toekomsten zichtbaar, tastbaar en ervaarbaar. Het werk is een uitnodiging aan iedereen, jong en oud, om te onderzoeken wat de impact is van technologie op onszelf en de planeet. Next Nature Academy heeft voor leerlingen in het voortgezet onderwijs toffe workshops ontwikkeld waarin zij mogelijke toekomsten ontwerpen.

Rolinka Kattouw

Lekkersamenklooien

Stichting Lekkersamenklooien helpt mensen weer makers te worden. En dat moet; want maken ontspant, verbindt en maakt je vrolijk. Samen met kinderen, ouders en leraren maken we materialen die daarbij helpen. Zo maken we Klooikoffers zodat je gereedschappen zelf kunt proberen en Minimaakcursussen waarmee je bijvoorbeeld leert werken met een lijmpistool. We hebben een poster met alle 50 gereedschappen die kinderen moeten leren kennen voor hun twaalfde, die je lekker af kunt vinken en we schrijven boeken voor kinderen, ouders en leraren. Bijna alles wat we maken is voor iedereen gratis beschikbaar en te gebruiken wanneer je maar wilt. Want iedereen moet thuis of waar dan ook een maker kunnen zijn. Heel gewoon, omdat maken leuk is.

Astrid Poot

Roel Spits & Heidi van Cuijk

Als projectleider anders omgaan met langdurige tekorten van de gemeente Amsterdam (Roel Spits) en  deelprojectleider LOB PO & Curriculumontwikkelaar PO bij Techcampus Amsterdam (Heidi van Cuijk) luisteren wij naar de vele bewegingen in de stad. Daar waar vliegwielen gemaakt worden dragen we raad en daad aan of blazen wind in de zeilen. We roeien mee naar stippen op de horizon en kijken mee op het kompas. We genieten ervan als mensen en organisaties het verschil kunnen maken voor kinderen en burgers. In dit proces verbinden we mensen en partijen met elkaar en breiden we het netwerk van partners uit door nieuwe ontmoetingen. We trekken op met allen die het samen mooier en beter willen maken voor de bewoners van de stad en Amsterdam als geheel. We maken het samen. De OBA is dé plek in de stad waar we vrij zijn, waar we gelijk zijn én waar we elkaar leren kennen.