Stadsdeelcommissie Zuidoost over OBA Next

Gepubliceerd op: 30 november 2023 15:51

Dinsdag 28 november stonden de twee OBA Next locaties op de agenda van de commissievergadering stadsdeel Zuidoost. En Zuidoost K-buurt liet zich duidelijk horen. De insprekers hielden een krachtig pleidooi en de support vanaf de tribunes was indrukwekkend. Zowel Martin Berendse als kwartiermaker Chris Sigaloff waren aanwezig.

‘De verplaatsing van Next naar Zuidoost heeft zoveel losgemaakt in de verschillende buurten in Zuidoost. We hebben ons lang niet zo gesteund gevoeld. En dat ontroert! We kunnen, mogen en willen er het verschil maken. Samen met de verschillende buurten en voor heel Amsterdam’.

De verschillende commissieleden hadden aanvullende vragen en een partijpleidooi voor de locatiekeuze. Volgstap is dat zij de vragen schriftelijk stellen die vervolgens worden beantwoord. Op basis van de informatie die er ligt met eventuele aanvullingen zal de commissie het dagelijks bestuur Zuidoost adviseren. Een advies dat voorgelegd wordt aan wethouder Moorman, het college en uiteindelijk de gemeenteraad. De kaarten zijn nog niet geschud, maar een voorzichtige voorkeur voor de K-buurt lijkt op handen.