Samenwerking met Buurtteam Buitenveldert in vernieuwde OBA-vestiging

Gepubliceerd op: 15 maart 2022 16:15

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en Buurtteam Amsterdam gaan in Buitenveldert nauw samenwerken. De OBA-vestiging aan de Willem van Weldammelaan bij het Gelderlandplein wordt hiervoor verbouwd. Samen met andere buurtorganisaties zullen hier meer gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd.

Community Library

De OBA werkt richting een zogenoemde Community Library, een bibliotheek die ook wordt vormgegeven door buurtbewoners en -organisaties, zoals scholen, kinderdagverblijven, culturele instellingen en organisaties die zich bezighouden met digitale vaardigheden. De samenwerking met Buurtteam Buitenveldert betekent ook dat de organisatie zich in de OBA in die buurt vestigt. Om meer activiteiten te kunnen organiseren en de locatie een prettigere plek te maken, wordt de vestiging verbouwd. Er komt onder andere een leescafé met een activiteitenruimte. OBA-directeur Martin Berendse: ‘’OBA Buitenveldert is qua gebouw misschien wel de plek met de meeste potentie van al onze vestigingen. Wij zijn heel blij dat wij daar nu in samenwerking met het Buurtteam nieuw elan aan kunnen geven voor de bewoners van Buitenveldert.”

Buurtteam Amsterdam

Buurtteam Amsterdam helpt gratis bij vragen over zorg, geld, wonen, gezondheid, werk, ontmoeten en veiligheid. Samen met Amsterdammers wordt gekeken wat iemand nodig heeft om zelf verder te kunnen. Overal in Amsterdam zijn buurtteams waar mensen langs kunnen gaan voor ondersteuning. Buurteam Buitenveldert is nu te vinden in het Huis van de Wijk aan de A.J. Ernststraat. Nelleke Hof van Buurtteam Buitenveldert: “We zijn blij om met OBA de mogelijkheid tot samenwerking te onderzoeken. De bibliotheek is een mooie toegankelijke plek waar veel mensen komen en hun vragen laagdrempelig kunnen stellen.”

Dezelfde locatie

Vanwege dreigende bezuinigen van de gemeente leek de OBA in 2020 op zoek te moeten naar alternatieve huisvestiging. Dankzij uitstel van de bezuinigingen en gunstiger afspraken met de verhuurder kan de OBA op dezelfde locatie blijven; dichtbij winkels, scholen en de voorzieningen op het Gelderlandplein.

lees meer nieuws van de OBA